Nickerie, woensdag 05 januari 2005  


Manglie zet SML op veiling

Regering naarstig op zoek naar oplossing

door Eric Mahabier

PARAMARIBO — Indien de overheid niet vóór dinsdag 18 januari met een aanvaardbaar oplossingsmodel komt, zal de ondernemer Imro Manglie op die datum alle bezittingen van de Stichting Machinale Landbouw (SML) – overgegaan in de Suriname Rice Organisation (SRO) – laten veilen. Daartoe is reeds een exploot de deur uitgegaan. Met een schuld van ongeveer zeven miljoen US dollar is Manglie de grootste schuldeiser bij dit parastataal bedrijf.

dWT foto / Hijn Bijnen :Freddy Brug, Imro Grep en Errol Snijders van De Moederbond (allen rechts) hebben gisteren een spoedonderhoud gehad met de rijstmagnaat Imro Manglie. Beide partijen willen behoud van de Stichting Machinale Landbouw die op 18 januari op de veiling gaat. Ze hopen spoedig door president Ronald Venetiaan ontvangen te worden om een oplossing te vinden in deze kwestie.-. De vakcentrale AVVS De Moederbond, waar de vakbond van de SML bij aangesloten is, heeft gistermiddag een spoedonderhoud gehad met Manglie. Tijdens dit gesprek is aan de rijstmagnaat gevraagd onder alle omstandigheden te werken aan het behoud van Wageningen en de arbeidsplaatsen. De Moederbond wil een oplossing in deze helpen bewerkstelligen en zal daarom vandaag een brief richten aan president Ronald Venetiaan. Daarin zal gevraagd worden om de vakcentrale en Manglie te ontvangen zodat gezamenlijk een oplossing voor het probleem gevonden kan worden. Manglie zegt dat de Staat zes jaar geleden schulden bij hem heeft gemaakt. "Men moet mij niet komen beschuldigen dat ik bezig ben SML te veilen. Want zes jaar is heel lang. Ik ben diep teleurgesteld in de overheid."

De ondernemer hoopt dat de president hem en De Moederbond "of gezamenlijk of apart" uitnodigt om tot een vergelijk te komen. De mogelijkheden zijn dat de Staat de schulden betaalt, het bedrijf verkoopt met behoud van arbeiders, of het bedrijf verkoopt zonder arbeiders, wel met behoud van loon dat doorbetaald moet worden door de overheid. "Ik weet niet welke modellen ze hebben," zegt Manglie. De afgelopen twee weken heeft de rijstondernemer vaker contact gehad met vice-president (vp) Jules Ajodhia, die een oplossing zoekt voor deze kwestie. Echter is deze bewindsman maandag naar India vertrokken en de zaak ligt nu bij de president. Manglie hoopt dat het staatshoofd spoedig met een oplossingsmodel komt. Indien een oplossingsmodel uitblijft, zal hij genoodzaakt zijn de veiling door te laten gaan. Bijkans een week vóór de veiling zal hij dan besluiten al dan niet mee te doen aan de veiling om het bedrijf zelf te kopen. Met een investering van bijkans 12 miljoen US dollar, denkt Manglie, indien het zover mocht komen, de SML voor de volle honderd procent weer in productie te kunnen brengen. Ook hij is het met De Moederbond eens dat het bedrijf behouden moet worden en dat de overheid terug moet treden uit het parastatale bedrijf.

Minister Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw, Veeteelt en Visserij om een reactie gevraagd, zegt dat de regering bezig is een oplossing te zoeken in de zaak. Het streven is erop gericht om nog vóór 18 januari met een oplossing te komen zodat de veiling niet door hoeft te gaan.

 

Bron:
, 05-01-2005

Dagblad Suriname

SML WORDT GEVEILD - WAT DOET DE REGERING?

Paramaribo - ‘De regering reageert lauw over deze kwestie. Er komt geen beweging, dus gaat de veiling van de SML gewoon door.’ Dit zei rijstmagnaat Imro Manglie in een interview met DBS. Zowel de roerende als de onroerende goederen van de Stichting Machinale Landbouw (SML) gaan op 18 januari op de veiling. Manglie heeft de notaris de opdracht hiertoe gegeven, omdat er van regeringszijde niet eens wordt gereageerd.

Foto: Rijstmagnaat Imro Manglie.

Enkele maanden geleden heeft de rijstmagnaat de schulden van de SML overgenomen van de DSB Bank, waardoor hij in principe elk moment kon overgaan tot verkoop, indien de SML naliet haar schuld te voldoen. ‘Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met Ernst & Young en de overheid c.q. de minister van LVV, die de hoofdverantwoordelijke is van de SML. Vice-president Jules Ajodhia heeft bij verschillende gelegenheden gezegd dat de regering het niet eens is met het bedrag dat door Manglie is aangegeven. Volgens de industrieel bedraagt de schuld ongeveer $ 7 miljoen. De directeur van de SML, de heer King, heeft persoonlijk gevraagd om nader uitleg en de hoogte van het bedrag werd voor hem uiteengezet.

Van een andere bron vernamen wij dat de regering een week de gelegenheid kreeg om de juistheid van het bedrag na te trekken. Nadien zou er wederom contact worden opgenomen met de schuldeiser. ‘Indien de overheid met een aannemelijk bod komt, wordt de veiling aangehouden’, vertelt de bron aan DBS. Dit is echter nog niet gebeurd, dus gaat de veiling gewoon door. ‘Indien zij het niet eens zijn met de cijfers, laten ze die dan maar uitzoeken. De regering doet alsof haar neus bloedt en onderneemt geen acties.’ Naar wordt vernomen zullen na de veiling de arbeiders worden afgekocht en herschoold tot boeren.

De vraag rijst of dit zal werken, daar het niet zo goed gesteld is met de rijstsector. Volgens Manglie heeft hij geen vrede met de zaak, maar heeft hij geen andere keus. ‘Er komt geen beweging van de zijde van de regering en de zaak speelt al langer dan zes jaar’, zegt hij. Pogingen van DBS om de hoofdverantwoordelijke van de SML, minister Geetapersad Gangaram Panday van LVV te bereiken, mochten niet baten. Zijn secretariaat deelde ons mee dat wij maar contact moeten opnemen met SML-Nickerie.

Sheila Mijnals

Bron:
,05-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics