Nickerie, donderdag 06 januari 2005  


Bijkans 335.000 geregistreerde kiezers

door Eric Mahabier

PARAMARIBO ó Het geschatte aantal kiezers per oktober 2004 die aan de algemene vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2005 zullen deelnemen, is 335.275. Vijfenzestig procent van deze kiezers variŽren in de leeftijdscategorie van achttien tot veertig jaar. Vermeldenswaard is ook dat ruim 56.411 kiezers voor het eerst naar de stembus zullen gaan.

dWT foto/ Eric Mahabier:BIZA-directeur Ajai Moensi geeft aan, dat bij de komende verkiezingen 56.411 burgers voor het eerst naar de stembus zullen gaan.-.Directeur Ajai Moensi van Binnenlandse Zaken (BIZA) die deze cijfers prijsgeeft, geeft hiermee aan dWT te kennen dat er een groei is van het aantal kiezers in vergelijking met de vorige verkiezingen. Bij de verkiezingen van 2000 stonden 297.665 personen op de kiezerslijsten. Deze lijst is na de verkiezingen van 2000 opgeschoond en gebleken is, dat hiervan bijkans 18.000 of vertrokken zijn naar het buitenland of zijn komen te overlijden. De groei heeft volgens Moensi te maken met het aantal geboorten. De BIZA-directeur verwacht geen verdere noemenswaardige verschuiving in het aantal kiesgerechtigden, omdat het ministerie reeds in de eerste fase van de ter inzage legging van de voorlopige kiezerslijsten de opschoning gepleegd heeft. De wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten is vastgesteld op 13 februari tot en met 15 maart. Een ieder kan dan nagaan of zijn naam voorkomt op de lijst en indien nodig een verzoek doen om alsnog op de kiezerslijst geplaatst te worden.

Vanwege de uitgestrektheid van het binnenland en het logistieke werk dat daarmee gepaard gaat, maakt BIZA al maandag een aanvang met de distributie van de lijsten naar de verre gebieden. Het uitdraaien van deze kiezerslijsten is in volle gang. In samenspraak met de districtscommissarissen zullen de kiezerslijsten in het binnenland op de kantoren van de bestuursopzichters, op het Bureau voor Burgerzaken en eventueel op politieposten geplaatst worden. "We proberen zoveel mogelijk dichtbij de kiezers te gaan en zullen daarom meerdere lokaliteiten aanbevelen."

Project ID-kaarten

Vanaf juni 2001 hebben 86.508 personen een nieuwe identiteitskaart laten maken. Hiervan zijn 77.749 op het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) gemaakt. De rest is door de mobiele unit van de afdeling ID-kaarten vervaardigd. Moensi denkt dat dit aantal, naarmate de verkiezingen naderen, de 100.000 zal passeren. Volgens de Kiesregeling is de identiteitskaart het legitimatiebewijs bij de verkiezingen waarmee er, met een oproepingskaart, gestemd kan worden. De Nationale Assemblee is wel van plan ook paspoorten en rijbewijzen als geldige legitimatiebewijzen toe te laten.

Net als bij voorgaande verkiezingen verwacht de BIZA-directeur ook bij deze verkiezingen een drukte bij het CBB-kantoor vlak voor de verkiezingen van mensen die op het laatste moment hun ID-kaart willen maken. Hij doet daarom een beroep op de burgers om hun ID-kaart nu reeds in orde te maken omdat vlak voor de verkiezingen het vanwege de drukte niet mogelijk zal zijn de mobiele unit in te zetten. In juni 2001 is BIZA gestart met verhoogde activiteiten op dit vlak. Voor die datum was de productie van ID-kaarten rond de twintig per dag. Na reorganisatie van deze afdeling is de capaciteit van het maken van ID-kaarten nu verhoogd naar 100 tot 200 per dag.

 

Bron:
,06-01-2005

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics