Nickerie, donderdag 06 januari 2005  


DSB-Bank weigerde betaling van SML

Kort geding tegen dreigende veiling -   rol DSB-bank dubieus

door Ivan Cairo

PARAMARIBO ó DSB-Bank heeft kort voor de overdracht van schulden van de Stichting Machinale Landbouw (SML) aan industrieel Imro Manglie een betalingsaanbod van de SML in oktober vorig jaar afgewezen. De regering had daartoe middelen vrijgemaakt. Ongeveer een week na de weigering ondertekende de bank een akte van cessie met de rijstmagnaat, die toen de grootste schuldeiser werd van het failliete staatsbedrijf. Dat bleek dinsdag bij de behandeling van het kort geding, dat de SML heeft aangespannen om de dreigende veiling van haar bezittingen door Manglie te voorkomen. Volgens de SML is de schuldoverdracht van DSB-Bank aan Manglie nietig en is de op handen zijnde veiling onterecht. DSB-Bank droeg de schulden die SML bij de bankinstelling had, voor een bedrag van 400.000 US dollar over aan de ondernemer.

Advocaat van SML, mr Jennifer van Dijk-Silos, lichtte dinsdag haar vordering om de executoriale verkoop te verbieden, toe bij kortgedingrechter mr Ewald Ombre, die deze zaak behandelt. Vandaag antwoordt Manglieís advocaat, mr Hugo Essed, op de stellingen die door Van Dijk-Silos zijn geponeerd. Eerder deze week verklaarde Manglie, dat de veiling afgewenteld kan worden als de overheid met hem in overleg treedt, hoe de problemen opgelost kunnen worden. Hij zegt al zes jaar te wachten op terugbetaling van gelden die hij aan SML heeft geleend zodat het bedrijf het hoofd boven water kon houden. Volgens de industrieel bedraagt de totale schuld van SML ongeveer 7 miljoen US dollar.

Van Dijk-Silos vindt het een vreemde gang van zaken dat DSB-Bank de aangeboden betaling heeft geweigerd om kort daarna de schulden over te dragen aan de voornoemde ondernemer. In totaal heeft SML een bedrag van iets meer dan 300.000 Surinaamse dollar en ruim 250.000 US dollar aan de bank aangeboden. Nadat de bankinstelling weigerde het geld te accepteren, werden deze bedragen in de consignatiekas bij het Ministerie van FinanciŽn gestort, zoals de wet voorschrijft. De wet geeft aan dat indien een aanbod van gerede betaling wordt gedaan, deze door de schuldeiser geweigerd wordt, en het bedrag vervolgens in de consignatiekas wordt gestort, aangenomen wordt dat de schuldenaar "bevrijdend" heeft betaald.

Bij de cessie is ook het recht van hypotheek op Manglie overgegaan. Hij besloot de SML op de veiling te gooien, nadat het bedrijf werd aangezegd een schuld van 400.000 US dollar te voldoen en daaraan geen gehoor werd gegeven. Tegenover dWT stelt mr Van Dijk-Silos, dat gelet op het feit dat SML heeft aangeboden haar schulden te betalen, de grondslag voor de cessie nietig is, "omdat er geen onderwerp is". "Het onderwerp zou zijn de schuldvordering op de SML en de SML heeft aangeboden te betalen en het geld vervolgens gestort in de consignatiekas," vervolgt de jurist. De gang van zaken vindt Van Dijk-Silos zeer vreemd. "Ik weet niet waarom DSB geweigerd heeft, want het zijn bedragen die ze zelf genoemd hebben in hun schrijven aan de SML," stelt ze. Volgens haar had de bank desnoods de betaling "onder voorbehoud van rechten" in ontvangst kunnen nemen. Oktober vorig jaar heeft SML ook een bodemprocedure tegen DSB-Bank aangespannen om de consignatie van de gestorte gelden van waarde te doen verklaren. Een datum waarop deze zaak door de rechter behandeld zal worden, is er nog niet. De jurist geeft aan dat het doorgaans twee tot drie maanden duurt voordat partijen in een bodemgeschil een datum krijgen voor de behandeling van hun zaak.

 

Bron:
,06-01-2005

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics