Nickerie, vrijdag 07 januari 2005  


SML was laat met betaling schuld aan DSB-Bank

door Ivan Cairo

PARAMARIBO ó Anders dan uit eerder verkregen informaties vernomen werd, blijkt dat de overdracht van schulden van de SML door DSB-Bank aan industrieel Imro Manglie niet heeft plaatsgevonden nadat SML de schuld bij de bank wilde terugbetalen en de bank weigerde het geld te ontvangen. Uit de officiŽle stukken blijkt dat de akte van cessie tussen DSB-Bank en Manglie op 30 september 2004 werd ondertekend en dat de SML per deurwaarder op 13 oktober 2004 de betaling aan de bank heeft aangeboden. Op 15 oktober 2004 deponeerde dezelfde deurwaarder de gelden in de consignatiekas bij het Ministerie van FinanciŽn. Voorts blijkt dat de bank de kredietovereenkomst met de SML al op 24 september 2004 had opgezegd.

Volgens mr Jennifer van Dijk-Silos, advocaat van SML, zou de cessie van de vorderingen van DSB-Bank op het failliete staatsbedrijf na de weigering de betaling te accepteren hebben plaatsgevonden. SML heeft begin deze week tegen Manglie een kort geding aangespannen om de veiling van haar bezittingen door de schuldeiser tegen te houden. Volgens SML is de cessie-overeenkomst nietig. In de overeenkomst die namens de bankinstelling werd ondertekend door vice-president Sigmund Proeve en procuratiehouder Roy Kaliar, is afgesproken, dat de juridische levering van de vorderingen aan Manglie pas zou plaatsvinden "na ontvangst van de laatste termijnbetaling..."

SML kwam voor een fors bedrag bij de rijstboer in het krijt, nadat deze financiŽle injecties aan het staatsbedrijf had gegeven. Het bedrijf was echter niet in staat de schulden terug te betalen en heeft rechtszaak op rechtszaak verloren waarin het gevonnist werd de schulden terug te betalen. Daar de vonnissen niet werden uitgevoerd zijn ook de daaraan gekoppelde dwangsommen fors opgelopen. Zowel Manglie als zijn naaste medewerker Adjai Baboelal stellen tegenover de Ware Tijd, dat de ondernemer de afgelopen vier jaar talrijke brieven heeft gericht aan zowel de SML als president Ronald Venetiaan om een oplossing. Het staatshoofd heeft nimmer op de brieven gereageerd terwijl SML de schuldeiser aan het lijntje hield en soms voor langere tijd niets van zich liet horen. "Ze konden niet eens het fatsoen opbrengen, ons de redenen aan te geven waarom niet werd betaald of te zeggen, Ďwe zitten nu een beetje krap, kunnen we de zaak niet een beetje uitstellení", zegt Baboelal verontwaardigd. De afgelopen jaren regende het van in gebreke stellingen die naar de SML werden gestuurd. "Den man no e reageer", voegt Manglie eraan toe. Hij zegt steeds achter de regering en de SML-leiding te hebben aangezeten om een oplossing te bewerkstelligen en het staatsbedrijf voor verdere ondergang te behoeden. "Maar aan elk touw komt een eind", aldus Baboelal.

Dat er in regeringskringen wordt gesteld dat er over de schuldpositie van de SML veel onduidelijkheden bestaan, noemen zowel Baboelal als Manglie nonsens. "Alles is goed gedocumenteerd en iedereen die inzage wil hebben in alle officiŽle stukken, kan terecht bij Manglieís rijstbedrijf aan de Tourtonnelaan. Ook assembleeleden", zegt Baboelal. "Wij hebben op dit stuk geen geheimen, iedereen mag weten wat er gaande is voegt Manglie eraan toe.

Het kort geding om de veiling die voor 18 januari is gepland te stuiten, wordt volgende week maandag voortgezet. Gisteravond voerde Manglie opnieuw overleg met Moederbondsvoorzitter Imro Grep om samen met de vakbondsleider eventuele oplossingsmodellen te bestuderen.

 

Bron:
,07-01-2005

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics