Nickerie, dinsdag 11 januari 2005  


Pawironadi bezoekt volkswoningbouwproject Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE ó Minister Samuel Pawironadi van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) heeft gisteren een bezoek gebracht aan het volkswoningbouwproject in de Mr. J.van Pettenpolder in Nickerie. De bewindsman merkte tijdens zijn oriŽntatie op dat de situatie op het project te wensen overlaat, in vergelijking met andere projecten. SOZAVO onderkent dat de waterhuishouding op het project nog steeds niet goed geregeld is, zei hij. Vandaar dat het project bij geringe regenval al onder water loopt. Districtscommissaris (dc) Hein Ramnewash van Nickerie heeft de minister geadviseerd om in contact te treden met aannemer Prem Doebť. Met hem moet rond de tafel gezeten worden om te kijken wat het bestek voorschrijft. De dc vindt dat op zeer korte termijn een duurzame oplossing voor de problemen moet komen.

Foto: Minister Samuel Pawironadi van SOZAVO oriŽnteert zich samen met dc Ramnewash en zijn staf in het volkswoningbouwproject in de Mr J. van Pettenpolder.-.Haricharan Chotoe, sectiehoofd van het Ministerie van Openbare Werken (OW) in Nickerie, wees de bewindsman op het wegdek waar de klei weggegraven is. In zijn technische uitleg aan de minister, zei Chotoe dat het wegdek zeker met 20 centimeter verhoogd moet worden voordat de weg van een zandlaag kan worden voorzien.

Enkele bewoners hebben eerder tegen parlementariŽr Carmelita Ferreira (NF/NPS) verklaard dat de aannemer de klei verder heeft verhandeld. Ze heeft de minister gevraagd om een onderzoek in te stellen hiernaar. Mocht blijken dat het verhaal juist is, dan zal de aannemer verantwoordelijk gesteld moeten worden.

Intussen heeft de bewindsman overleg gepleegd met zijn collega's van Regionale Ontwikkeling (RO) en OW over hoe het woonproject gezamenlijk aan te pakken. Het project zal worden voorzien van een juiste diameter riolering om de waterafvoer op een adequate manier te laten plaatsvinden naar de hoofdlozing. Wat de woningen betreft, zei de bewindsman dat zijn ministerie momenteel bezig is herstelwerkzaamheden uit te voeren. Vanwege het feit dat de fundering van de huizen niet goed is en het materiaal dat gebruikt is ook te wensen overlaat, zal het ministerie geleidelijk inkomen met de verkregen huurgelden om de woningen en het project verder te fatsoeneren. Met zijn collega van Natuurlijke Hulpbronnen heeft minister Pawironadi verregaande gesprekken gevoerd om het project ook op het waterleidingnet van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij en op het elektriciteitsnet van de NV Energie Bedrijven Suriname te laten aansluiten.

 

Bron:
,11-01-2005

 

 

WWW.NICKERIE.NET

Copyright © 2004. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics