Nickerie, donderdag 13 januari 2005  


Vijf CARICOM-landen lieten extra invoerrechten op rijstimporten schieten

door Ivan Cairo

PARAMARIBO —Vijf CARICOM-landen hebben in de eerste helft van 2004 het common external tariff (CET) op rijstimporten van buiten de CARICOM niet geheven. Dat staat in het CARICOM-rapport Monitoring mechanism for products benefitting from derogations under the CET - Rice.

Tijdens de vrijdag in Guyana afgesloten vergadering van de Council for Trade and Economic Development (COTED) is aan vertegenwoordigers van Dominica, Jamaica, Montserrat, St Kitts & Nevis en St Vincent & the Grenadines gevraagd opheldering te geven waarom het buitentarief niet is geheven. Het rapport met import-, export- en productiecijfers van rijst over de periode januari tot en met juni 2004, werd aan de CARICOM-handelsministers voorgehouden door Norris Breedy van het CARICOM Secretariaat. Uit het rapport blijkt, dat geen enkel land in die periode toestemming heeft gekregen om het buitentarief niet te heffen.

Lidlanden zijn verplicht het CET in rekening te brengen zodra producten zoals rijst worden geļmporteerd uit niet-CARICOM-landen, met uitzondering van gevallen waarbij wel vrijstelling is verleend na goedkeuring van de COTED. Vrijstelling wordt slechts verleend wanneer CARICOM-landen niet kunnen voldoen aan de importbehoefte aan een bepaald product van bepaalde lidlanden.

Uit het rapport blijkt onder andere dat Jamaica rijst heeft geļmporteerd uit Japan en China zonder het CET te heffen, terwijl ook Montserrat zich daaraan heeft schuldig gemaakt bij rijstimporten uit de Verenigde Arabische Emiraten, VS en Puerto Rico. Ook St Kitts & Nevis en St Vincent & the Grenadines hebben, aldus het rapport, niet voldaan aan de CET-verplichting bij rijstimporten uit de Verenigde Staten van Amerika.

In het eerste halfjaar van 2004 produceerde de regio in totaal 240.528 ton rijst, met Guyana als grootste producent, met 176.028 ton (73 procent). Suriname produceerde 41.700 ton witte rijst en 15.500 ton cargo.

Op spoor met CSME

Tijdens de vergadering kregen de handelsministers ook een overzicht van de vorderingen die geboekt worden met betrekking tot de invoering van de CARICOM Single Market & Economy (CSME) welke op 31 december 2005 voor alle lidlanden een feit moet zijn.

Alle lidlanden gaven aan op schema te zijn om de uiterlijke datum te halen en ze hebben ingestemd om binnenkort de stand van zaken aan het CARICOM Secretariaat te zullen presenteren.

De COTED werd voorts geļnformeerd over de besprekingen met de Europese Commissaris voor handel Peter Mandelson die vorige week overleg voerde in Guyana over het suiker-, bananen-, rum- en rijstbeleid van de Europese Unie. Mandelson heeft toen aangegeven, dat de herziening van het EU-suikerquotasysteem neutraal dient te zijn wat betreft de invloed die dat kan hebben op suikerexporterende landen.

 

Bron:
,13-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics