Nickerie, zondag 16 januari 2005  


ABS stelt publicaties beschikbaar voor verkiezingscampagne

door Eric Mahabier

PARAMARIBO — Het Algemeen Bureau voor de Statistiek stelt aan alle politieke partijen en de media haar publicaties van de afgelopen periode ter beschikking zodat de gemeenschap bij de verkiezingscampagne juist en betrouwbaar geļnformeerd kan worden over cijfers die aan haar gepresenteerd worden. Dit kwam gisteren naar voren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het ABS in haar hoofdkwartier aan de Klipstenenstraat.

dWT foto / Werner Simons:ABS-directeur Iwan Sno en PLOS-minister Kermechend Raghoebarsingh en andere ABS- en PLOS-toppers gisteren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het statistiek bureau.-.Minister Kermechend Raghoebarsingh van Planning en Ontwikkelingssamenwerking sprak over de rol van het ABS bij het produceren van betrouwbare cijfers voor het ontwikkelen van beleidsplannen en het aantrekken van investeerders. In dat kader wees hij er ook op dat bij de komende verkiezingen het statistiek bureau een belangrijke rol kan gaan spelen door cijfers aan de gemeenschap beschikbaar te stellen. Het ABS kenmerkte hij als een instituut voor goed bestuur en daarom vindt hij het noodzakelijk dat betrouwbare cijfers aan de gemeenschap bij de campagnes gepresenteerd worden. ABS-directeur Iwan Sno reageerde op dit verzoek van de minister positief en zei dat zowel oppositie als coalitie gelijke toegang zullen krijgen bij het kunnen beschikken over de cijfers. Ook hij wees op het belang van het hebben van betrouwbare cijfers voor het uitstippelen van het beleid.

Sno wierp in zijn toespraak een terugblik op 2004 en de toekomstperspectieven voor 2005. In maart 2004 is het bureau, na de brand in augustus 2003, verhuisd aan de Klipstenenstraat waarna het ook een aanvang maakte met zijn reguliere werkzaamheden. Het ABS kan vooralsnog geen jaarcijfers voor 2003 en 2004 produceren met betrekking tot inflatie en de prijsindexcijfers omdat vanwege de brand, cijfers tussen de periode juli 2003 en februari 2004 verloren gingen. Het ABS heeft vijftien schattingen van mogelijke jaarindexcijfers voor 2003 gemaakt. De resultaten liepen echter dermate uiteen dat besloten werd vooralsnog geen jaarcijfers te handhaven.

Per eind april 2004 was het ABS al redelijk op schema en had wel informatie over de Prijsindexcijfers over maart 2004, Handelsstatistieken tot en met 2003, Bevolkingsregister tot en met 2003 en geselecteerde Verkeers- en Vervoerstatistieken tot en met 2003. Per 31 december 2004 was het ABS op de kwartaalcijfers uit de Handelsstatistieken na, helemaal bij met zijn productie van alle statistieken die voor verspreiding zijn bestemd. De resultaten van de Zevende Algemene Volkstelling worden op 28 januari gepresenteerd. In 2005 zal het ABS meer dan tot nu toe het geval is geweest gebruikmaken van de moderne technologie. Ook zal de ABS-website ge- update worden. Naast het voortzetten van de reguliere activiteiten zal ook een mini budgetonderzoek verricht worden om de gewichten en het basispakket te checken. Dit project zal met hulp van de IDB eventueel grootschalig aangepakt worden.

 

Bron:
,16-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics