Nickerie, zondag 16 januari 2005  


LVV voert wanbeleid uit naar Prins Bernardpolder

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE De Werknemersorganisatie van het landbouwbedrijf Prins Bernardpolder heeft geconstateerd dat er een wanbeleid gevoerd wordt door het ministerie van Landbouw, Veteelt en Visserij (LVV) naar het bedrijf toe. Bondsadviseur Kenneth Donk vindt dat het ministerie nu harder moet gaan werken om de zaken terug te kunnen draaien. Toen geconstateerd werd dat NV Sunrice een volmacht had om leningen af te sluiten bij de bank, heeft men niet ingegrepen. Volgens de bondsadviseur blijkt het akkoord, dat gesloten werd door de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) en NV Sunrice, politiek gevoelig te zijn. LVV heeft daar tot op heden geen maatregel tegen kunnen treffen.

dWT foto / Beta Debidien:De bondsadviseur Kenneth Donk heeft in de afgelopen tijd vergaderingen van de werknemersorganisatie van landbouwbedrijf Prins Bernardpolder bijgewoond.-.Donk zegt afgesproken te hebben met Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO), dat hij opheldering vraagt in deze kwestie bij LVV-minister Geetapersad Gangaram Panday. De werknemersorganisatie van het landbouwbedrijf wil alsnog inzage hebben in alle stukken die boven water zullen komen, betreffende de schuldenlast en de volmacht die NV Sunrice heeft binnen het bedrijf. Donk vindt het een trieste zaak, dat door de Surinam Sky Farmers NV beslag is gelegd op alle bezittingen van het bedrijf en dat NV Sunrice een hypotheek van 500.000 US dollars bij DSB Bank NV heeft staan op het landbouwbedrijf. Door deze hele kwestie zullen de arbeiders er nu de dupe van worden.

Nadat deze zaken vroegtijdig ontdekt werd, heeft de huidige RvC-voorzitter Kries Brindaben Panday brieven geschreven naar de minister van LVV, de vice-president en de voorzitter van het parlement om in te grijpen. In die brief vroeg Brindaben Panday ook aandacht voor de kwestie van de volmacht die verleend is aan NV Sunrice. Volgens Donk heeft men toen geen maatregelen willen treffen. Harold Tonck, financieel directeur van de Surinam Sky Farmers, zegt desgevraagd dat zijn bedrijf jarenlang diensten heeft bewezen aan de Stichting Experimentele Landbouw (SEL). Het besluit om naar de rechter te stappen, werd eind vorig jaar genomen nadat de betalingen uitbleven. Volgens Brindaben Panday moet de overheid ongeveer 600.000 US dollars op tafel leggen om het landbouwbedrijf uit het dal te halen.

 

Bron:
,16-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics