Nickerie, maandag 17 januari 2005  


CARICOM evalueert rijstwaiver

door Ivan Cairo

PARAMARIBO De procedure voor het aanvragen van een waiver (vrijstelling van invoerrechten) voor rijstimporten van buiten de CARICOM gaat binnenkort onder het mes. Suriname en Guyana, de twee grootste rijstproducenten in de regio, zijn zeer ontstemd over de wijze waarop een aantal landen het afgelopen jaar rijst van buitenaf heeft geďmporteerd. Beide landen, die zeker aan de vraag zouden kunnen hebben voldaan, werden daardoor benadeeld.

Het hele proces van aanvraag tot toestemming zal met assistentie van Paramaribo en Georgetown nu geëvalueerd worden, zegt HI-minister Jong Tjien Fa desgevraagd. "Wij moeten ervoor zorgen dat de aanvragen voor waivers om rijst te kunnen kopen van buiten de CARICOM, aan een proces wordt vastgelegd zodat wij er absoluut van verzekerd kunnen zijn dat niemand per ongeluk of opzettelijk toestemming krijgt om rijst te importeren zonder dat daarop invoerrechten worden betaald". Het is van belang stelt hij verder dat "we onze markt beschermen". Dit zal op zijn beurt leiden tot instandhouding van de eigen rijstproductiesector. "We moeten elkaars productie beschermen door bij elkaar te kopen, dat is de bedoeling van de CARICOM Single Market. In die geest moeten we met elkaar leven en ervoor zorgen dat mensen zich aan de regels houden", zegt de bewindsman.

Ofschoon er krachtens het herziene Verdrag van Chaguaramas wel sancties mogelijk zijn, bij overtreding van de CARICOM-regels vindt nog geen toepassing plaats, omdat het Caribisch Gerechtshof (CCJ) nog niet functioneert. Dit hof zal zich buigen over conflicten die voortvloeien uit mis-interpretaties van het CARICOM-verdrag. "Tot dan zal de eigen markt beschermd dienen te worden door nauw contact met de andere landen, zodat ingespeeld kan worden op de behoeften van deze landen", aldus HI-minister Jong Tjien Fa.

 

Bron:
,17-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics