Nickerie, maandag 17 januari 2005  


PVF bezorgd over continuÔteit Stichting Behoud Bananensector

door Eric Mahabier

PARAMARIBO ó "Vanaf de wederstart van de Stichting Behoud Bananensector (SBB) is er nooit meer winst gemaakt in de bananensector. Het bedrijf is in een zeer kritische situatie en kan haar financiŽle verplichtingen niet nakomen." Secretaris Dayanand Dwarka van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), tevens adviseur van de Jaikaba Werknemers Bond bij het voormalige bedrijf Surland, bracht dit vrijdagavond naar voren tijdens een vergadering van deze politieke partij in het ressort Kwarasan. De partij is bezorgd over de voortzetting van het bedrijf en betreurt de gang van zaken.

Dwarka voerde aan dat de SBB niet in staat is haar financiŽle verplichtingen aan de diverse toeleveringsbedrijven na te komen. De dienstverlenende bedrijven hebben daardoor een enorme vordering op de SBB. Dwarka zegt ervan bewust te zijn dat dit tegengesproken zal worden door de overheid. Aan zijn gehoor hield hij voor dat jaarlijks alleen aan licentie 6 miljoen US dollar betaald moet worden. Deze licentie moet de SBB kopen om de bacoven op de EU-markt te kunnen verkopen. Hij betreurt het dat bij de herstart de regering niet ervoor gekozen heeft om met Fyfes door te gaan, voor wat de afzet van de productie betreft, omdat dit bedrijf over licentie beschikte en de bacoven rechtstreeks uit Suriname nam. SBB moet naar zeggen van Dwarka ook hoge transportkosten betalen voor de afzet. Met Fyfes waren deze kosten er niet omdat deze Europese maatschappij over een eigen boot beschikte. "Het is een kardinale blunder geweest om Fyfes het land uit te jagen."

De financiŽle positie van het bedrijf heeft ook haar weerslag op de arbeiders. Dwarka verklaarde dat de arbeiders in de maand december slechts de helft van hun maandloon hebben ontvangen. Het resterende deel is pas deze week uitbetaald. "Waar arbeiders in december over bonus- en vakantiegeld moesten beschikken, zijn ze met de helft van hun salaris naar huis gegaan. Ze waren zo boos dat ze zelfs hun kerstbrood niet hebben geaccepteerd." Hij blijft erbij dat de arbeiders onder arbeidsonvriendelijke omstandigheden moeten werken en vroeg zich af wanneer de regering, met name het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, de achterstallige gelden aan de arbeiders van Surland zal uitbetalen.

Het publiek werd voorgehouden dat de regering, met name de VHP, met het sluiten van Surland, Jiwan Sital politiek wilde uitschakelen. "Zaken werden toen in de schoenen van Sital geschoven. Gezegd werd dat door zijn schuld het bedrijf over de kop ging. Het was niet Sital, maar mismanagement en slecht beleid." Sital zegt te zijner tijd met een reactie over de gang van zaken bij SBB te komen. Ondanks herhaalde pogingen is het dWT niet gelukt een reactie van LVV minister Geetapersad Gangaram Panday te krijgen.

 

Bron:
,17-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics