Nickerie, zondag 16 januari 2005  


Comité viering kerstzang Nickerie gedenkt sociale instellingen

door Richenel Small

Nickerie - Drie sociale instellingen in het distrikt Nickerie mochten op donderdag 13 januari een geldbedrag ontvangen van het Comite Viering Kerstzang Nickerie. Het ging om het bejaardentehuis “Francis” en de kindertehuizen Open Poort en Gaytrie.

Astrid Moor, voorzitter van het comité, zei in en speech voorafgaand aan de overhandiging van de donaties, dat er tijdens de kerstzang, welke gehouden is op het terrein voor het Commissariaat te Nieuw Nickerie, een collecte is opgehaald. Toen was reeds bepaald dat de collecte bestemd zou worden voor sociale instellingen. Het opgehaalde bedrag was toen SRD 643,--. Het comité heeft dit bedrag aangevuld, waardoor het in staat was aan elk der instellingen een bedrag van SRD 250,-- te schenken.

Moor, die vergezeld was van de comite-leden Edgar Persaud en Charles Crichlow,  vond dat het bedrag niet veel is, maar hoopte dat hiermee “gaatjes” gevuld kunnen worden. De vertegenwoordigers van de drie tehuizen, Richenel Small (Huize Francis), Dennis Filemon (Open Poort) en Jagernath Mohangoo mochten hierna de cheques in ontvangst nemen.

In zijn dankwoord liet Small, beheerder van Huize Francis, blijken dat hij erg ingenomen is met de geste. Hij zei de verrichtingen van het comité te hebben gevolgd en sprak waardering uit voor het feit dat de mensen van het comité gemeend hebben om na 21 jaar weer een kerstzang te organiseren in het rijstdistrict. Hij sprak de hoop uit dat God hen kracht en wijsheid zal schenken om het werk voort te zetten. Hij gaf namens de andere instellingen de verzekering dat het geld goed gebruikt zal worden. Voor wat betreft Huize Francis deelde hij mee dat er jaarlijks een begroting wordt opgesteld en dat er sprake is van een structureel begrotingstekort. In het stuk wordt aangegeven dat het gat zal worden opgevuld middels donaties vanuit de gemeenschap. Hij zei het erg te waarderen dat aan het einde van het jaar steeds weer blijkt dat de donaties voldoende zijn om het tekort op te vullen en dat er zelfs wat overblijft voor de oudjes.
Bron:
Times of Suriname ,16-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics