Nickerie, zondag 16 januari 2005  


Surinaamse Cricket Bond zal kunstgrasmat introduceren

door Richenel Small

Nickerie - De Surinaamse Cricket Bond (SBC) heeft grootse plannen voor 2005. Dit deelde Raj Narain, voorzitter van deze sportorganisatie aan TIMES mee en benadrukte daarbij dat dit jaar even druk zal worden als het vorige jaar. Ook zal actief worden deelgenomen aan internationale toernooien en om niet achter te blijven bij de internationale ontwikkelingen, zal  ook in Suriname de kunstgrasmat worden geďntroduceerd. Ook Nickerie krijgt een kunstgrasmat.

De cricketsport draait op volle toeren. De Cricket Bond Nickerie is met de komst van Still Going Strong de activiteiten voor dit jaar gestart en volgens Narain ziet het naar uit dat de bond het hele jaar door, de handen vol zal hebben aan diverse activiteiten gelieerd aan deze sport. De overkoepelende organisatie zal eerst de kompetitie in Paramaribo afronden, waarna die kampioen zal spelen tegen de sterkste club van Nickerie om het kampioenschap van Suriname. Hierna zal gelijk gestart worden met de nieuwe kompetitie.

Daarnaast zijn er uitnodigingen ontvangen van onder meer Trinidad om er te spelen. Er zal volgens Narain vanwege het krachtverschil niet gespeeld worden tegen de nationale selectie, maar tegen een iets mindere tegenstander. Eind februari zal het team van Paramaribo ons buurland Guyana bezoeken voor het spelen van een drietal wedstrijden. Voor de maand juli is er een congres gepland van de International Cricketboard of Control (ICC) voor de Americas. Tijdens dit congres zal de SBC de gelegenheid krijgen om plannen in dienen.

Met betrekking tot opleidingen vertelt Narain dat de Development Manager van de West Indies Cricket Board, Michael Seopersaud, nog in de maand januari naar Suriname komt om te praten over de opleidingen, die geheel voor rekening komen van die organisatie. De Development Officer van de ICC, Tuckmore, komt in februari ook naar Suriname om inspectie te doen, waarbij hij ook zal kijken naar de ontwikkeling van jeugdcricket in ons land. Er zal samen met het ministerie van Onderwijs nagegaan worden hoe de ontwikkeling verder ter hand genomen kan worden. Het is volgens Narain wel de bedoeling dat zowel in Paramaribo, Nickerie en Commewijne er uniform gestart zal worden met het ontwikkelingsprogramma van jeugdcricket. “We zijn al begonnen en als de ICC zijn zegen heeft gegeven, zal deze organisatie ook een deel van de kosten zal sponsoren”, verwacht de bondsvoorzitter. Deze week nog zal de SCB het jaarplan indienen bij het ministerie van Onderwijs, compleet met begroting en het is de bedoeling dat er aan tafel gezeten wordt met het ministerie om na te gaan welk deel van het programma door het directoraat Sportzaken gefinancierd zal worden. Op de vraag of er ook andere financieringsbronnen zijn, merkte Narain opdat er naast de internationale organisaties en de overheid ook particulieren zijn die belangrijke bijdragen leveren. Er zal nog met het bedrijfsleven gesproken worden en als alles goed is zal vanaf de nieuwe kompetitie gewerkt worden met een hoofdsponsor en andere sponsors. Met de cricket bond van Nickerie zal apart een gesprek gevoerd worden over lokale sponsors.

Belangrijk vindt de bondsvoorzitter het onderhoud van de verschillende speellokaties: het Dr.Snellenpark, het veld aan de Kwattaweg, de cricketstadions in Nickerie en Commewijne. Een belangrijke zaak op de agenda met de ICC is de afmetingen van de velden. Het Dr. Snellenpark voldoet reeds aan de internationale eisen en ook de andere velden zullen aan die normen moeten voldoen, aangezien Suriname wil meedingen naar de organisatie van het Affiliated ICC Toernooi voor de Americas in 2006. Het bezoek van de ICC zal ook in het teken staan van inspectie van de velden. Narain ziet Suriname in de naast toekomst ook spelen op een kunstgrasmat. Ons land heeft vorig jaar in Panama op kunstgras moeten spelen en vanwege het gebrek aan ervaring op zo een veld, zijn wij gelijk in het nadeel, vindt hij. Er zullen dus kunstgrasmatten komen, waarbij Paramaribo en Nickerie zullen worden voorzien van een dergelijke mat. Het voordeel hiervan is dat ook in de regenperioden normaal gespeeld zal kunnen worden.

Op de kritiek vanuit de samenleving dat er veel Guyanezen spelen voor de nationale selectie van Suriname, zegt Narain dat juist daarom jeugdcricket wordt gestimuleerd. Het gaat erom dat Surinamers betrokken worden bij de cricketsport en ook de vergrijzing wordt teruggedrongen. De bondsvoorzitter zegt in de hoofdstad te hebben gemerkt, dat de belangstelling voor deze tak van sport is gaan groeien, nadat de scholen in de omgeving van het Dr. Snellenpark betrokken zijn ggeraakt bij de cricketsport. Ten aanzien van materiaal voor jeugdcricket is er reeds een inventarisatie van wat nodig is. Reeds in maart verwacht hij dat er genoeg materiaal zal zijn voor de jeugd.

Bron:
Suriname Times ,16-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics