Nickerie, maandag 17 januari 2005  


Verwarrende berichtgeving camera-incident journalist

Geplaatst: 17/01/2005

Note redactie Nickerie.Net:

Er is een grote verwarring ontstaan omtrent de berichtgeving over het camera-incident, waarbij de camera van de heer Danny Jibodh is beschadigd. Zoals we al eerder hebben bericht, had Danny Jibodh aan een vriend verzocht om foto's te maken. De vriend bevond zich in de gezelschap van Aniel Jibodh, die achteraf bleek in een reeds bestaande conflictsituatie stond met de heer Liang, die de camera zou hebben vernietigd.

Toen de vriend aan Danny hierover rapporteerde, heeft hij hierover onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. Ook had hij de Journalisten Kring Nickerie ingeschakeld omtrent de beweegruimte voor vrije nieuwsvergaring.

Echter werd Danny achteraf onaangenaam verrast en in verlegenheid gebracht door de berichten over het conflict tussen zijn neef Aniel Jibodh en de Chinese zakenman Liang. De vernietiging van de camera zou gebeurd zijn in een conflictsfeer, buiten hem om.

Danny Jibodh heeft na alle informatie ingewonnen te hebben zich gedistantieerd van elke betrokkenheid in de conflictsituatie tussen zijn neef Aniel Jibodh en de  heer Liang laat de zaak volledig over aan de justitie.

Ook overweegt Danny zijn aangifte bij de politie in te trekken en vreest dat zijn camera als verloren moet worden beschouwd zonder uitzicht op een schadevergoeding, vanwege de achtergrond waartegen het voorval heeft plaatsgevonden. Feit is, dat hij hierdoor behalve het verliezen van een kostbare persoonlijke eigendom niet optimaal zijn journalistieke werk kan doen.

In de berichtgeving over deze affaire zijn de namen van Danny en Aniel regelmatig door elkaar gebruikt, dat vervolgens tot grote verwarring heeft geleid binnen de Nickeriaanse gemeenschap. Afgelopen weekend heeft politie-inspecteur Elfriet Metroos voor de Nickeriaanse TV nogmaals benadrukt dat niet Danny Jibodh, maar zijn neef Aniel Jibodh betrokken is bij de vermoedelijke paspoortenzwendel.

Nickerie - Afgelopen twee weken hebben DBS en de Times of Suriname melding gemaakt van het camera-incident in Nickerie waarbij een verslaggever van DBS het slachtoffer was. Intussen heeft DBS van een teleurgestelde Jibodh vernomen dat hij nu door de plaatselijke politie als verdachte wordt gezien in een paspoortzwendel. Jibodh zou met de Chinees Liang Wenguang die zijn digitale camera kapot heeft gemaakt, in verband worden gebracht in een paspoortzwendel.

Jibodh is teleurgesteld omdat de politie zijn verhaal niet wil geloven. Ik word in verband gebracht omdat een familielid van mij voor Liang een Guyanees paspoort geregeld zou hebben. Deze deal is later voor Liang verkeerd uitgepakt, omdat het paspoort vals bleek te zijn en hij door de Guyanese politie opgepakt werd. Hij is door omkoping van Guyanese politie- ambtenaren weer naar Suriname gevlucht. Toen Jibodh met zijn camera rond de kerstdagen foto’s maakte, heeft Liang deze beschadigd. Hierdoor lijdt Jibodh dagelijks financiële schade doordat hij zijn werk als verslaggever niet optimaal kan verrichten en weet niet op wie hij nu dit kan verhalen. De politie blijkt niet erg behulpzaam te zijn, aangezien deze zaak nu een staart heeft gekregen door het paspoortgebeuren. ‘Het is jammer te constateren dat de politie deze zaken niet los van elkaar ziet.

Ik word nu verdacht van een zaak waar ik niks mee te maken heb. Ik vind de politie in deze niet zuiver handelen. Als de politie bewijzen heeft dat ik in de paspoortzaak betrokken ben, dan moeten ze mij verhoren of oproepen, anders moeten ze ophouden met deze verdachtmakingen’, aldus Jibodh. ‘Ik heb ook niemand bedreigd zoals de politie eerder meldde dat er over en weer bedreigingen zouden zijn geuit. Ik heb van mijn beschadigde camera netjes aangifte gedaan. En wil verder niks te maken hebben met zaken die mijn families aangaan. Het lijkt alsof de politie in deze de Chinese dader eerder gelooft dan mijn aangifte van vernieling van mijn camera. Ook wordt er door de politie met geen woord over gerept dat Liang vanuit zijn gevangenschap uit Guyana naar Suriname is gevlucht. Hopelijk zal op korte termijn een beslissing vallen in deze zaak, want mijn financiële schade wordt met de dag groter omdat ik mijn werk niet optimaal kan doen’, aldus een zeer geëmotioneerde Jibodh.

Shaam Karansingh

Bron:

Dagblad Suriname

,17-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics