Nickerie, dinsdag 18 januari 2005  


Wet tarieven gezondheidszorg in voorbereiding

Geplaatst: 18/01/2005

Paramaribo - Zeer binnenkort zal het voorbereidend werk van het wetsvoorstel ‘Tarieven Gezondheidszorg’ aan de minister worden aangeboden.

Foto: Kries Matai

Na bespreking met de minister zal het aan de Nationale Assemblee worden aangeboden om een advies. De bedoeling van deze wet is om de tarieven binnen de gezondheidszorg te reguleren. Het gaat hierbij om alle dienstverleners binnen de gezondheidszorg. ‘De commissie heeft meerdere malen met de stakeholders vergaderd en deze hebben hun reacties gegeven. Nu moeten wij de huidige stand van zaken met minister Khudabux van Volksgezondheid doorspreken alvorens er aan de Assemblee om een pre-advies gevraagd zal worden.

De bedoeling van deze wet is dat de gezondheidszorg in Suriname voor iedereen bereikbaar en betaalbaar wordt’, aldus Assembleelid Kries Matai. Als reactie op het bereikte akkoord tussen de VMS en het SZF zei Matai, dat hij niet weet of het nieuwe contract ook voor artsen van de Regionale Gezondheidsdienst geldt, want wij hebben een ander contract met het Staatsziekenfonds, aldus Matai.

Shaam Karansingh

 

Bron:

Dagblad Suriname

,18-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics