Nickerie, dinsdag 18 januari 2005  


Privatisering Surland stap dichterbij

door Eric Mahabier

PARAMARIBO — De privatisering van het bacovenbedrijf Surland, dat nu onder beheer staat van de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS), zal binnen enkele maanden een feit zijn. In een gesprek met dWT geven directeur Anand Ramkisoensingh en voorzitter van de raad van commissarissen, André Brahim, aan dat de voorbereidingen daartoe vergevorderd zijn. Multinationals in deze sector is gevraagd of zij belangstelling hebben voor het bedrijf. Fyffes, Chiquita, Dole, Delmonte en Jamaica Producers zijn enkele grote ondernemingen die aangeschreven zijn. Reeds volgende week komt een delegatie van Fyffes om zich op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken in de bananensector.

Brahim stelt dat de SBBS niet met een ieder in zee wil gaan. "Wij willen het bedrijf verkopen aan een gerenommeerd bedrijf dat goed in het land kan functioneren. Het bedrijf moet niet alleen garantie bieden voor werkgelegenheid, maar ook inkomsten genereren voor de overheid en bereid zijn langdurig in de sector te opereren." Gekozen is om op deze wijze met de bedrijven in contact te komen omdat het houden van een internationale inschrijving veel voorbereiding en geld kost. De mogelijke investeerders zijn geselecteerd en daarna wordt individueel met hen gesproken. Aan de hand van het bod dat gedaan wordt, zal een verdere selectie plaatsvinden. Hieruit zal dan mogelijk een keuze gemaakt worden.

Brahim benadrukt dat lokale investeerders die belangstelling hebben ook welkom zijn om over de privatisering van het bacovenbedrijf te praten. "Maar het gaat om gigantische bedragen en de vraag is of ze bereid zijn die bedragen te investeren." Zonder een exact bedrag te noemen, geeft hij aan dat het hier gaat om een investering van enkele tientallen miljoenen Amerikaanse dollars.

De regering is in 2002 met de Europese Unie overeengekomen Surland te privatiseren. Bij de herstart heeft de IDB 7,3 miljoen US dollar en de EU 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gezondmaking van de bananensector in Suriname. Met de opbrengsten uit de privatisering zal de SBBS de achterstallige gelden van de Surland-arbeiders uitbetalen. Deze belopen enkele duizenden Surinaamse dollar. Bij de sluiting in april 2002 had het bedrijf een schuld van bijkans 15 miljard Surinaamse gulden. De overheid heeft de schulden, die aan de Landbouwbank en de Hakrinbank betaald moesten worden, voor haar rekening genomen. Het bedrijf heeft nu meer dan 200 schuldeisers die een totaalbedrag van 6 miljoen US dollar te vorderen hebben. Het ligt in de bedoeling om met de middelen uit de privatisering deze schulden af te lossen.

 

Bron:
,18-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics