Nickerie, zaterdag 29 januari 2005  


Melkcentrale wil vestiging in Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE — De Melkcentrale NV is voornemens een distributiepunt en koelfaciliteit op te zetten voor de op- en verkoop van koemelk in Nickerie. In dat kader heeft Jagnanan Ganpat, waarnemend coördinator van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West, vergaderd met de kleine veeboeren.

Volgens Ganpat wil het Ministerie van LVV nagaan in hoeverre de veeboeren de plannen ter stimulering van de melk- en slachtveehouderij in het district zullen ondersteunen. De veeboeren hebben unaniem te kennen gegeven dat zij dit plan zeer toejuichen, daar zij hun koemelk vanwege het wisselvallige koopgedrag van de plaatselijke bevolking niet volledig kunnen afzetten op de lokale markt. Belangrijk vinden de veeboeren dat met een vestiging van de Melkcentrale in Nickerie de afzet van koemelk gegarandeerd is.

Op de vergadering is ook aangegeven dat het Ministerie van LVV met voorlichtingsprogramma’s moet komen. De veeboeren willen ook begeleiding in het werk. Tevens zal het Ministerie van LVV de veeboeren in staat moeten stellen betere melkveerassen te kopen. De veehouders die tot nu toe niet in aanmerking zijn gekomen voor gronden voor de uitoefening van veeteelt, hebben de waarnemend coördinator verzocht het daartoe te leiden dat LVV-minister Geetapersad Gangaram Panday als intermediair optreedt tussen hen en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen voor het verkrijgen van een stuk terrein. De veeboeren dienen hun verzoekschriften daartoe op 3 februari in te leveren, waarna er een inventarisatie zal worden gemaakt, opdat ter zake advies kan worden uitgebracht.

Er is ook gesproken over het rehabilitatieplan ten behoeve van de Stalweide blok III. Tijdens zijn recente werkbezoek aan de Stalweide gaf minister Gangaram Panday aan in overleg met de belanghebbenden de verwaarloosde infrastructuur van de Stalweide blok III ter hand te zullen nemen. De bewindsman heeft reeds de opdracht gegeven aan zijn staf in Nickerie om een rehabilitatieplan en een begroting op te maken. Dit blok zal worden aangewend voor een doelmatige en efficiënte melkveehouderij ten behoeve van de veehouders. Ook dit plan van het ministerie verwelkomen de veeboeren, daar dit een oplossing kan zijn voor degenen die geen eigen percelen hebben om de koeien onder te brengen.

Bron:
,29-01-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics