Nickerie, dinsdag 01 februari 2005  


Chatterpal neemt afscheid van MINOV

door Beta Debidien

01/02/2005

NIEUW-NICKERIE - Na ongeveer 35 dienstjaren heeft Dayaram Chatterpal afgelopen week officieel afscheid genomen als rayon inspecteur van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) in het district Nickerie. Chatterpal begon als leerkracht op één van de basisscholen in het district Nickerie.

Hij heeft het ministerie 12 jaar lang gediend in die functie. In 1983 werd hij rayon inspecteur bij het ministerie. Deze functie heeft hij tot eind 2004 bekleed. Uit de verschillende toespraken bleek dat Chatterpal geen onbekende was in het onderwijsgebeuren in het district Nickerie. Madjiet Mohabali, die namens alle schoolleiders van de basisscholen het woord voerde, merkte op dat Chatterpal een heel moeilijke start heeft gekend bij het aanvaarden van zijn nieuwe job als rayon inspecteur van het MINOV. Chatterpal had als doel het onderwijs op een beter niveau te helpen brengen in het westen van het land. Het ‘nul verzuim project’ behoort tot één van de populairste projecten die Chatterpal heeft uitgevoerd in Nickerie. Met dit project heeft de onderwijsinspecteur geprobeerd het verzuim onder de leerkrachten te minimaliseren. Dit project dat in 1999 van start ging, is een groot succes geworden. Kenneth Donk die als vertegenwoordiger van de scholen op VOJ-niveau de aanwezigen toesprak, vindt dat de inzet van Chatterpal onbetwist is geweest. Hij eiste daarnaast discipline van alle personen die werkzaam zijn bij hetzelfde ministerie. Nu de onderwijsinspecteur met pensioen is gegaan heeft Donk hem gevraagd om als bondsadviseur op te treden bij de Surinaamse Onderwijzers Bond afdeling Nickerie waar hij ook lid van is. Roy Katisa die de plaats van Chatterpal overneemt, garandeerde de scheidende onderwijsinspecteur het werk op hetzelfde niveau te zullen voortzetten. Het ministerie heeft op gepaste wijze afscheid genomen van Chatterpal. Bij deze gelegenheid waren ook aanwezig districtscommissaris (dc) Hein Ramnewash, vertegenwoordigers van het MINOV uit Paramaribo en enkele genodigden uit het district Nickerie.

Bron:
,01-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics