Nickerie, donderdag 03 februari 2005  


De kerk - ook als therapeutische functie in de samenleving

door Richenel Small

Nickerie - De kerk is in staat om als Therapeutische gemeenschap te fungeren in de Surinaamse gemeenschap. Dit is de mening van bisschop John Kent, die op dinsdag 25 januari openingscollege verzorgde voor de Evangelical School of Theology (EST) in de aula van de Baptistengemeente aan de Wagenwegstraat te Paramaribo.

De inleider gaat ervan uit dat therapie te maken heeft met geneeskunde en dat de kerk de zieke mens kan helpen. Volgens hem dient de kerk eerst gebruik te maken van symptomatische therapie, die de eerste verschijnselen van ziekte dient te bestrijden. Daarna volgt de causale therapie die de oorzaak van de ziekte moet aanpakken en tenslotte de preventieve therapie die moet zorgen voor het voorkomen van de ziekten.

Het gaat erom handelingen te plegen die de gezondheid van de mens kunnen waarborgen. Onder gezondheid verstaat Kent de geestelijke psychologische, sociaal-maatschappelijke en economische gesteldheid van de mens. Kent, die in het dagelijkse leven ook directeur is van Theologisch Seminarie van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS), is van oordeel dat een gemeente een verbondenheid is van een solidariteit in en door een godheid. De beoogde gemeenschap is geen doel op zichzelf, maar komt tot stand door een roeping. In de gemeente moet gedacht worden aan het pastoraat (de catechese) en het apostolaat (de zending van de kerk). De kerkelijke gemeenschap is volgens Kent een gave van God. Het is een genade om deel te hebben aan deze gemeenschap.

 ďDeze Therapeutische gemeenschap is, bekeken vanuit de medische wereld een gemeenschap bestaande uit patiŽnten, die zorgt voor genezing voor de leden van die gemeenschap.Ē Er wordt een klimaat gecreŽerd die er voor zorgt dat men gezond wordt. In de conceptie van Kent wordt de totale ideale gemeenschap beschouwd als een behandelingspatiŽnt; er moet gezorgd worden voor een gemeenschap van waaruit wederzijds begrip getoond wordt. Er worden programmaís en technieken ontwikkeld om te zorgen voor genezing en te zorgen voor het gezond blijven.

ďWe dienen verantwoordelijkheden naar elkaar toe te dragenĒ, vindt de inleider. Hij is van mening dat niet wij God kiezen, maar dat God ons uitverkiest. Op grond van deze stelling stelt Kent dat het zo is dat de Schepper het initiatief neemt om te komen tot die heilige gemeenschap en wij als mens daarop reageren. De genezing gaat derhalve ook van God uit. Er is beweging naar binnen toe (intern) en naar buiten toe (extern). In de therapeutische gemeenschap zijn de mensen hoopvol. In de bijbel wordt gesteld dat de mens zout en licht van de wereld dient te zijn. Met zout wordt bedoeld smaakgevend, conserverend, reinigend, terwijl licht perspectief biedt en het symbool is voor leven.

De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling was bij de openingscollege vertegenwoordigd door Lucien Cruden, hoofdinspecteur van onderwijs, die stelde content te zijn met een academische theologische opleiding. Cruden denkt dat met behulp van de theologie de samenleving een beter gemeenschap moet worden. Hij riep op de studenten op om hun best te doen en hierdoor te trachten de Surinaamse gemeenschap genezend te maken en noemde daarbij ook de ministers, assembleeleden en andere groepen binnen de samenleving die de genezing nodig hebben, hetgeen bijval genoot van het groot aantal aanwezigen.

Foto: Ds. Kent (derde van rechts) hield de openingscollege van de Evangelical School of Theology. Uiterst rechts staat de hoofddocent.Dr.Franklin Jabini. In het midden de vertegenwoordiger van het MINOV, Lucien Cruden.

 

Bron:
Suriname Times ,03-02-2005

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics