Nickerie, woensdag 02 februari 2005  


RECORD AANTAL VOGELS INGESCHREVEN IN ZANGVOGELTOERNOOI

door Richenel Small

Nickerie - Voor het Pate Smiths Toernooi 2005, welke op 6 februari op het Volksplein in Nickerie van start gaat, zijn 44 vogels ingeschreven. De loting vond plaats op zondag 23 januari. In de twa-twa klasse zijn 20 en in de rowtie klasse 24 vogels die zullen meedingen om het kampioenschap.

Volgens de voorzitter van de Zangvogel Bond, Richenel Small, is het de afgelopen jaren nog nooit voorgekomen dat er zoveel vogels aan het begin van het jaar meedoen aan een toernooi, aangezien de meeste vogels in de rui zijn. De ZBN-voorzitter geeft in een gesprek met TIMES aan dat dit de bekroning is van het werk dat door zijn organisatie in de afgelopen jaren is verricht voor de zangvogelsport in het district Nickerie. Zijn bestuur heeft middels het betrekken van meerdere personen en een actieve public relations ervoor gezorgd dat er behoorlijke bekendheid is gegeven aan deze tak van sport.

Wat nu opvalt is dat er aan het komende toernooi zowel oude “cracks” als new commers zullen meedoen. Voor zondag 30 januari zijn er verkiezingen uitgeschreven en is men bezig met één kandidatenlijst, waarbij het huidige bestuur zich niet herkiesbaar stelt. Dit bestuur zal zich dan ook gaan belasten met de verdere organisatie van het Pate Smiths Toernooi. Voor wat betreft de gehouden loting, verklaart Small dat het scheidende bestuur ervoor gekozen heeft de voorbereidingen te treffen, zodat het nieuwe bestuur de activiteiten kan overnemen en het werk kan voortzetten. Op 6 februari zijn er zes rowtie en drie rowtie- wedstrijden geprogrammeerd. Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit.

Pate Smiths Toernooi 2005

ROWTIES TWA-TWA’S

Programma zondag 6 februari 2005 (1ste ronde)

07.30 - 07.40 uur
Ronny Wirodirkromo1 - Eno Williams

07.45 - 07.55 uur
Raymond Soeropawiro1 - Ashok Sardha 1

08.00 - 08.10 uur
Richenel Small 2 - Ashok Sardha 2

08.15 - 08.25 uur
Winston Banai 1 - Salikoen Kasanwirjo

08.30 - 08.40 uur
Manto Ronopawiro 1 - Tongku Agard

08.45 - 08.55 uur
Poerwo Saliem 1 - Andre Kasanpawiro 1

09.00 - 09.10 uur
Jerry Amattahir 1 - Poerwo Saliem 2

07.15 - 07.30 uur
Alfons Wielzen 1 - Derrick Fung 1

07.30 - 07.45 uur
Derrick Fung 2 - Kasririn Sarmani

07.45 - 08.00 uur
Alfons Wielzen 1 - Soenarmo Manredjo

 

WWW.NICKERIE.NET

Bron:
Suriname Times ,02-02-2005

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics