Nickerie, woensdag 02 februari 2005  


VERENIGING VAN VEEBOEREN TEGEN TOEWIJZING GROND AAN LVV

door Richenel Small

Nickerie - Het bestuur Koendan Gobardhan, dat zichzelf het wettige bestuur van de Vereniging van Veehouders Corantijn en Van Drimmelenpolder noemt, heeft middels een schrijven de minister van Natuurlijke hulpbronnen (NH) gevraagd niet ertoe over te gaan om een door de minister van LVV aangevraagd stuk land toe te wijzen.

Bij zijn recente bezoek had de bewindsman van LVV, Geetapersad Gangaram Panday te kennen gegeven dat hij het voornemen heeft om een terrein aan te vragen voor rundveehouderij en dat daarbij bepaalde melk- en vleesrassen gebruikt zullen worden. Bramdew Rampadarath, die als woordvoeder van het bestuur Gobradhan optreedt, zegt aan TIMES dat zijn organisatie niet te spreken is over het feit dat de minister de 2e Stalweide enwel blok 3 denkt aan te vragen zonder in overleg te treden met de veeboeren. Hij wijst er bovendien op dat het terrein op 13 september 1939 door de toenmalige gouverneur Kielstra bij resolutie no. 2972 aan de veeboeren-organisatie was toegewezen. Rampadarath geeft ook aan dat de vereniging vanaf de toewijzing het onderhavige terrein heeft ontgonnen en er ook beheersdaden op heeft uitgevoerd. Hij is van oordeel dat -indien de bewindsman de veeboeren wil helpen - hij dit kan doen door het terrein aan te vragen op naam van de vereniging, die rechtspersoon is.

Het is volgens de woordvoerder van de vereniging onvoorstelbaar dat er zoiets gaande en vraagt zich af wat er zal gebeuren met de ongeveer 300 koeien die nu op het bedoelde terrein zitten. In het schrijven van de vereniging aan de NH minister wordt erop gewezen dat de vereniging uit 1800 leden bestaat die allen aandeelhouder zijn van de stalweide. Volgens de briefschrijvers zal dezelfde fout worden begaan als die door de toenmalige minister van NH, Errol Alibux, is gemaakt bij de toewijzing van de stalweide aan de industrieel Imro Manglie. Ten aanzien van de legaliteit van het bestuur Gobardhan, zegt Rampadarath dat de rechter de afgelopen week vonnis heeft toegewezen in de zaak waarbij zijn groep de staat voor het gerecht heeft gedaagd.

De rechter heeft volgens hem de staat opgedragen zich niet in te laten met de vereniging, die rechtpersoon is en een eigen beleid uitstippelt. Het vonnis is nog niet betekend, waardoor deze nog niet getoond kan worden. “Dit zal spoedig een feit zijn en dan zal het duidelijk zijn dat het bestuur Gobardhan de enige wettige vertegenwoordiger van de vereniging is”, aldus Rampadarath. Van de brief aan de NH minister zijn afschriften verzonden naar de President, de Vice President, de voorzitter van de Nationale Assemblee, de minister van LVV en de DC van Nickerie.

Bron:
Suriname Times ,02-02-2005

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics