Nickerie, vrijdag 04 februari 2005  


Stichting ICMEN vijf jaar in Nickerie

Geplaatst: 04/02/2005

Nickerie - De op 2 februari 2000 opgerichte Stichting ICMEN (Integrated Classical Music Education Nickerie) heeft woensdag haar eerste lustrum herdacht. ICMEN is opgericht door Radha Ramjatan en Manorma Ramjiawan met als hoofddoel muziekeducatie in Nickerie op een kwalitatief hoog niveau te geven. Als nevendoel was dat vooral de jeugd een leuke bezigheid heeft en zich niet nutteloos op de hoeken van straten ophoudt. In de afgelopen vijf jaren heeft ICMEN tal van projecten uitgevoerd.

Zo zijn met medewerking van de Indian Cultural Centre zang-, dans- en tablalessen verzorgd. Voorts is er met medewerking van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling gewerkt aan een pilotproject voor de verzorging van muziek theorie, tabla-, gitaar- en dholaktrainingen en het leren bespelen van de electric keyboard. Nadat ingediende projecten bij de IDB en de UNESCO waren goedgekeurd, zijn deze projecten ook uitgevoerd. Een unicum voor Nickerie was de cursus CUBASE waarbij aan cursisten kennis werd bijgebracht hoe men met behulp de computer muziek kan arrangeren. Het bestuur van ICMEN blikt tevreden terug en zegt dat alle projecten zijn geslaagd. Uit een enquête blijkt dat ICMEN goed bezig is met het geven van muziekonderwijs.

De enquête gaf een resultaat aan van 98%. Voor 2005 zijn er wederom plannen om te starten met zowel nieuwe- als vervolgopleidingen in muziek theorie, keyboard, gitaar, dholak en blokfluit. Het is ook een wens van ICMEN om te beschikken over een eigen perceel om daarop een muziekschool voor Nickerie te bouwen. Totnogtoe zijn alle opleidingen gegeven in de Bueno Bibazmuloschool aan de St. Jozefstraat. Het bestuur van ICMEN hoopt op korte termijn weer te starten en is de gemeenschap en de donoren bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren hebben geparticipeerd in hun activiteiten.
 
Danny Jibodh

 

<

Bron:

Dagblad Suriname

,04-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics