Nickerie, donderdag 03 februari 2005  


Bond geeft OW-Nickerie deadline

door Beta Debidien

Nickerie - De Bond van Personeel van het Ministerie van Openbare Werken (BPOW), sectie Nickerie, heeft gisteren tijdens een algemene ledenvergadering (alv) besloten de leiding van het ministerie tot 16 februari 2005 de ruimte te geven om de door de bond gestelde eisen in te willigen. De bond eist van het ministerie onder andere een spoedige afwerking van de bevorderingen van de arbeiders, herstelling van de telefoonverbinding in de bondsruimte, de beschikking over een betere ruimte voor het schoonmaakpersoneel en verbetering van de werksituatie van de werknemers. Indien deze zaken binnen de gestelde termijn van twee weken niet gerealiseerd worden, zal het werk worden neergelegd.

Dit is het resultaat van de spoed-alv die de bond heeft belegd met haar leden. Volgens bondsvoorzitter Bisnoepersad Dalloesingh zijn de leden zeer ontevreden over de gang van zaken op de diverse afdelingen van OW in het district Nickerie. De bond heeft vaker brieven geschreven naar de leiding van het ministerie in Nickerie over de problemen waarmee de werknemers momenteel kampen, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd, volgens Dalloesingh. Op de vergadering werd ook aangehaald dat de leiding een zeer vijandige en provocerende houding aanneemt tegenover de werknemers. Er zijn zelfs dreigbrieven gericht aan enkele bestuursleden van de bond.

Dalloesingh merkte ook op dat de werknemers niet de juiste behandeling krijgen die ze verwachten van de leiding, waardoor hij de arbeidsrust niet langer kan garanderen op de afdeling van het ministerie in Nickerie. Afdelingshoofd Haricharan Chotoe ontkent echter elke vijandige en provocerende houding tegen de bond en werknemers. Het afdelingshoofd zegt nooit die houding te kunnen nemen tegenover zijn medewerkers waarmee hij dagelijks samenwerkt. Hij geeft verder aan dat er, betreffende de kwestie van de telefoon, aan herstel gewerkt wordt. Volgens Chotoe is de leiding van het ministerie in Paramaribo al geruime tijd bezig een oplossing te zoeken, ook voor de andere zaken. Hij denkt dat zijn ministerie een oplossing zal vinden voor de problemen waarmee de werknemers momenteel kampen.-.

Bron:
,03-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics