Nickerie, vrijdag 04 februari 2005  


Jairam beschuldigt regering van machtsmisbruik

door Eric Mahabier

Nickerie - Parlementariėr Soedeshchand Jairam (PVF) heeft dinsdag op een wijkvergadering van zijn partij op het Nationaal Project de regering beschuldigd van machtsmisbruik. Hij gaf daarbij aan dat de wijze waarop de huidige machthebbers nu omgaan met het volk, ook tijdens de koloniale tijd door de Europeanen werd toegepast in Suriname.

Als voorbeeld haalde hij aan de huidige slechte situatie van Surland en van de rijstboeren, waarbij Surland-arbeiders en rijstboeren in het district Nickerie als contractarbeiders worden behandeld door de machthebbers. Jariram merkte op dat deze regering bij haar aantreden niet heeft kunnen aanzien dat bijkans 2000 burgers een goed belegd brood verdienden bij Surland. Zij heeft zich daarom maximaal ingespannen om het bedrijf te sluiten om achteraf weer met contractarbeiders te kunnen opstarten.

Deze arbeiders worden op dezelfde basis en omstandigheden als hun voorouders aan het werk gezet en als vakbondsleider Jiwan Sital voor de belangen van deze arbeiders probeert op te komen, wordt hij door deze regering op allerlei manieren bestreden. "Ook in de rijstsector is er sprake van contractarbeid waarbij de boeren slechts moeten produceren om zo goedkoop mogelijk rijst op de markt te brengen", zei Jairam. Hij gaf aan dat deze boeren ook het recht hebben op een redelijk inkomen en bestaan, echter moeten zij integendeel miljoenen Surinaamse dollars aan belastingen afstaan aan de overheid.

Hij merkte op dat bijna geen van de rijstboeren en andere perceelhouders in aanmerking kan komen voor een grondbeschikking, terwijl het voor hen erg moeilijk is om ook in aanmerking te komen voor vrije geneeskundige behandeling of een studiebeurs. Enkele aanwezigen gaven op de vergadering aan te zijn bedreigd met intrekking van sociale voorzieningen als ze meedoen aan de activiteiten van de politieke combinatie A1.

Bron:
,04-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics