Nickerie, zondag 06 februari 2005  


Oemraw - Voorjaarsinzaai Nickerie ziet er niet rooskleurig uit

Geplaatst: 05/02/2005

Nickerie - ‘De rijstsector ziet er bepaald niet rooskleurig uit voor de kleine padieboeren. Ze hebben nog steeds te kampen met tal van problemen die maar geen schijn van oplossingen kennen’, aldus de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynandan Oemraw. Hij zegt nadrukkelijk niet te snappen wat er bedoeld wordt met de ‘record inzaai’ zoals onlangs naar buiten is gebracht. ‘De boeren zijn heel ontevreden wat de voorjaarsinzaai betreft’, zegt Oemraw.

Zo zijn de inputs exorbitant hoog, waardoor tien procent van de boeren wegens gebrek aan financiën geen inzaai heeft kunnen doen. Dit is een van de zaken die door Oemraw naar voren is gebracht. Om de inzaai veilig te stellen, stelt hij voor om de inputs te minimaliseren, het schoonmaken van de infrastructuur en vooral het stand by houden van de Wakaypomp, zodat de boeren te allen tijde over water kunnen beschikken. Oemraw zegt dat de inputs in het laatste seizoen twee maal duurder zijn dan in het afgelopen seizoen. Een ton ureum die het afgelopen seizoen SRD 725, - kostte, kost dit seizoen SRD 1.025. Het afgelopen seizoen heeft er een inzaai van 27.000 ton padie plaatsgevonden. Door de aangehaalde problemen heeft de voorjaarsinzaai niet optimaal kunnen plaatsvinden.

Ook is het probleem van de grote droogte met als gevolg de aanwezigheid van brakwater, van invloed geweest op de inzaai. Verder beschikken de boeren niet over de mogelijkheden om geld te lenen van de bank, die zij binnen een bepaalde periode dienen terug te betalen. Sommige boeren hebben de inzaai, vanwege het gebrek aan financiën, op een latere tijdstip laten plaatsvinden met het gevolg dat zij hun padie in de regentijd moeten oogsten. Oemraw vertelt verder dat de boeren geen restitutie van brandstofprijzen ontvangen van de regering, wat tevens van invloed is op de investeringen die zij moeten plegen. Oemraw geeft aan deze problemen de volgende week nogmaals te zullen voorleggen aan het ministerie van LVV, en hoopt dat er dan sprake mag zijn van verandering van de situatie.

Asha Bhagwat

Bron:

Dagblad Suriname

,06-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics