Nickerie, dinsdag 08 februari 2005  


Rabin Parmessar vp-kandidaat NDP

dWT - Eric Mahabier
Nickerie - Desi Bouterse, Rabin Parmessar en Jenny Geerlings-Simons zijn de kandidaten van de Nationale Democratische Partij (NDP) voor de functies president, vice- president (vp) en voorzitter van het parlement. Tijdens een drukbezochte vergadering van de partij zaterdagavond in Nieuw Nickerie zijn deze personen aan de achterban gepresenteerd.

De NDP wil dat het electoraat weet wie de voorhoede rol gaan spelen als zij aan de macht komt na de verkiezingen van 25 mei 2005. Een duidelijk zeer geëmotioneerde Bouterse en Parmessar hebben elkaar op het marktplein in Nickerie de historische ‘brasa’ gegeven. Bouterse verklaarde dat Parmessar de man zal zijn om het groot werk ten aanzien van het beleid te klaren. Parmessar zal van hem alle ruimte krijgen als beide worden gekozen in hun kandidaatfuncties.

Bij de aankondiging van de 52-jarige Parmesssar als vp-kandidaat, waren de emoties bij de Nickerianen zo hoog opgelopen dat ze Parmessar met stoel en al optilden en hem op hun schouders dragend door het publiek heen op het podium plaatsten. Parmessar is in Nickerie geboren. Het is de eerste keer dat een vp-kandidaat binnen de NDP nog vóór de verkiezingen is gepresenteerd. Parmessar begon zijn toespraak met een gebed in het Hindi. Even leek het erop alsof daar niet de technocraat, maar de pandit (priester) Parmessar stond. Zijn optreden is de Nickerianen zeer goed bevallen, wat te merken was aan het daverend applaus.

In zijn toespraak zei de vp-kandidaat dat technocraten geen ruimte hebben om hun werk naar behoren te doen. Niet gekwalificeerde partijpolitieke propagandisten bezetten belangrijke bestuursfuncties in het land, waardoor het onmogelijk is om behoorlijk bestuur uit te oefenen. "Wij moeten nu juist de politiek-bestuurlijke orde gezond maken om technocraten de juiste ruimte te bieden. De uitdaging spreekt mij enorm aan". De vele uitdagingen waarvoor wij als natie staan, verplichten hem het landsbestuur nu op een andere manier te gaan effectueren. De tot nu gehanteerde methoden hebben niet het beoogde resultaat opgeleverd. Parmesssar vindt dat het landsbestuur daadwerkelijk ten dienste moet staan van land en volk. De NDP heeft hem enige tijd geleden gevraagd de kandidatuur voor de functie van de vice- president te accepteren. Na vele overwegingen heeft hij de oproep aanvaard. De belangrijkste reden hiervoor is volgens hem dat de NDP de enige partij is die nationaal is. "Alle gelederen van de samenleving zijn vertegenwoordigd. Met recht kan men spreken van een goed recht. Het is achterhaald en op zijn zachtst gezegd disfunctioneel om slechts op basis van etniciteit een politieke partij, de samenleving en het landsbestuur te organiseren".

Op deze meeting zijn ook de DNA-kandidaten voor Nickerie gepresenteerd. Djotish Jaggernath wordt lijsttrekker, terwijl de vakbondsleider Kenneth Donk de tweede plaats op de lijst bezet. Coördinator Rashied Doekhie zit op de vijfde plaats op de lijst. De kiezers kunnen op basis van voorkeurstemmen hun stem uitbrengen en de kandidaat die de meeste stemmen haalt zal opschuiven naar het parlement. "Om zo de wil van het volk tot uitdrukking te brengen," benadrukte Bouterse. Zijn partij heeft haar eigen peiling gehouden in Nickerie om de populariteit van Parmessar te meten, vertelde hij. Nadat bekend werd dat "deze Nickeriaan, deze polderjongen" voorgedragen zou worden als vp-kandidaat, is de mobiele unit ingezet en vanaf dat moment heeft de partij 2.016 extra leden bij gekregen. Opmerkelijk was dat gedurende de vergadering veel jongeren zich hebben laten registreren om tot de partij toe te treden. Bij navraag bleek het om bijkans 400 jongeren te gaan.

Bron:
,08-02-2005

Dagblad Suriname redactioneel (08/02/05):

Is de NDP wel de trendsetter?
Paramaribo - Wat de NDP het afgelopen weekend in het rijstdistrict Nickerie heeft bekend gemaakt, was een formele handeling daar DBS dat reeds twee weken eerder had gedaan. Maar hoe moet echter worden aangekeken tegen het bekendmaken van een vice-presidentskandidaat en een toekomstige parlementsvoorzitter namens de NDP? Ten eerste lijken alle drie mededelingen van president (Bouterse), vice-president (Parmessar) en parlementsvoorzitter (Simons) wishfull thinking namens een partij die het land wenst te leiden.

Alle NDP’ers weten en hebben zich er ook in berust dat zij de meerderheid onmogelijk alleen kunnen halen. Zelfs wordt gezegd dat men mikt op 16 zetels. Deze 16 zetels behaalde de NDP tijdens de verkiezingen van 1991. Het was het maximale voor de NDP wat haar toen ook tot de grootste alleenstaande politieke partij maakte. Ondanks dat kwam zij terecht in de oppositiebank. Door nu al alle posities bekend te maken, geeft dat wel een duidelijk beeld aan de kiezer hoe het verhaal van de NDP eruit zal zien bij een ‘mogelijke’ verkiezingsoverwinning.

Men wil uiteraard ook de indruk wekken dat men groot is. Vandaar dat men durft om alles vroegtijdig bekend te maken. Men verhoogt hierdoor ook de druk op de andere partijen en combinaties om ook hun kandidaten bekend te maken. Totnogtoe heeft alleen de VVV haar presidentskandidaat bekend gemaakt in de persoon van Jules Wijdenbosch. Het nadeel van alle posities bekend maken geeft weinig ruimte om na de verkiezing te onderhandelen met een NDP. Bij zo een onderhandeling zouden de aspirant kandidaten mogelijk gedumpt worden, wat schade kan toe brengen aan hun politieke reputatie. De aangekondigde vice-presidentskandidaat, Rabin Parmessar, was eens de directeur van het Academisch Ziekenhuis. Hij werd toen op een zeer onsmakelijke manier ontheven uit die functie. Tot heden heeft men niets negatiefs kunnen aantonen over zijn functioneren alsook zijn financieel beleid. Parmessar werd in een kwaad daglicht gesteld door de machthebbers en hij vertrok naar Nederland. Het is wel bekend dat hij meerdere keren Suriname heeft bezocht sinds zijn vertrek. Dat Parmessar wel politieke aspiraties heeft gehad, was ook waar te nemen bij zijn betrokkenheid bij jonge politieke partijen in het begin van de jaren ’90. Wat velen wel bevreemdt is, is dat hij ook aan de wieg heeft gestaan van de politieke partij UPS, maar thans heeft gekozen voor de NDP.

Of het bekend maken van Parmessar een daadwerkelijke toegevoegde waarde zal hebben voor de NDP, zal de komende weken moeten uitwijzen. Parmessar is ruim vier jaar weg geweest uit Suriname en zal moeten werken aan zijn herinburgering daar mensen hem zijn vergeten. Of hij in Suriname zal blijven bij een eventuele nederlaag, valt nog te bezien. De laatste keer dat hij een slag kreeg vertrok hij richting Nederland. Wat wel vast staat is dat Parmessar tijdens zijn periode als directeur van het AZ zich wel verdienstelijk heeft gemaakt. Onder zijn leiding werd het verval van AZ tot stilstand gebracht en zelfs de aanzet werd gegeven voor de wederopbouw van het AZ. Het verrichten van hart- en knie-operaties vond onder zijn leiding plaats. Hij bleek wel instaat een inrichting operationeel te houden. Of hij stand kan houden tegenover een Bouterse valt nog te zien, daar is uitgewezen dat Bouterse geen concurrentie duldt. Recentelijk hebben zowel de KTPI als DA een stukje van Bouterse’s betrouwbaarheid meegemaakt. De volgende IDOS-peilingen zullen een beeld geven van de mogelijke toegevoegde waarde van Rabin Parmessar.
Bron:

Dagblad Suriname

,08-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics