Nickerie, dinsdag 08 februari 2005  


Nickerie wil snel regelgeving pesticiden voorbeperking zelfmoorden

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Een onderzoek van de Stichting Welzijn instituut Nickerie (WiN) toont aan dat de meeste zelfmoordpogingen in het district Nickerie impulsief worden gedaan. Ruim de helft wordt gepleegd met landbouwgif. Het aantal zelfmoordgevallen ligt in Nickerie ongeveer drie maal zo hoog als elders.

Terwijl het aantal zelfmoordpogingen minstens twee keer zo hoog ligt. Alleen in het afgelopen jaar registreerde Nickerie 104 pogingen, waarvan twintig met een fatale afloop.

Voor dit jaar zijn er reeds vijf gevallen van pogingen geregistreerd, waarvan twee fataal waren. Het streven is gericht om de pogingen op lange termijn tenminste met de helft te laten afnemen. Onderzoek toont ook aan dat wanneer pesticiden zorgvuldiger worden opgeslagen, het aantal zelfmoordpogingen daalt. Omdat het district Nickerie een landbouwgebied is, wordt veel gebruik gemaakt van pesticiden. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar voorzichtige schattingen geven aan dat er in het district jaarlijks 100.000 liters gif op de grond, de gewassen en padie worden gespoten. Onbekend is hoeveel van dit gif uiteindelijk in het menselijk lichaam terechtkomt.

Het enorme gebruik van pesticiden is wereldwijd een probleem. De WHO schat dat jaarlijks vijfentwintig miljoen mensen ziek worden als gevolg van het werken met pesticiden, en dat er elk jaar zeker 250.000 mensen daardoor overlijden. Vermoed wordt dat ook het gebruik van pesticiden het risico van het oplopen van kanker ernstig doet toenemen. De Surinaamse overheid is zich bewust van de ernst van de situatie en werkt aan een betere en strengere regelgeving op het gebied van voorlichting, verkoop en opslag van pesticiden.

Taakgroep

Districtscommissaris (dc) Hein Ramnewash van Nickerie heeft gisteren vooruitlopend op deze regelgeving en de ernst van het zelfmoordvraagstuk, besloten om een taakgroep in het leven te roepen. Deze moet hem binnen vier weken advies uitbrengen en met een aantal voorstellen komen, met als doel het zorgvuldiger beheren van pesticiden en controle daarop. De taakgroep is gisteren geļnstalleerd onder voorzitterschap van Ramnewash. Ze bestaat verder uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), het ADRON, het Korps Politie Suriname, Stichting WiN, het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, de kerkgemeenschap en het Streekziekenhuis Nickerie. De taakgroep werkt binnen de richtlijnen van LVV en zal op donderdag 3 maart verslag uitbrengen.

De dc sprak de hoop uit dat alle Nickerianen de aanbevelingen in acht zullen nemen. Volgens hem is ieders medewerking nodig om het zelfmoordcijfer omlaag te brengen en om het beheer van pesticiden zorgvuldiger te maken, in het belang van de gezondheid van iedereen. De gemeenschap reageerde zeer positief op het initiatief om deze zaak op ernstige wijze aan te pakken. In de afgelopen periode is er veel gesproken in het district over zelfmoordpogingen en gevallen.

Bron:
,08-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics