Nickerie, woensdag 09 februari 2005  


Merendeel van de occupanten bereid het VHP-terrein te ontruimen

door Beta Debidien

 

NIEUW NICKERIE - Meer dan tien van de vijftien gezinnen die op het zogenaamde VHP-blok in de mr J. van Pettenpolder in het district Nickerie wonen, hebben te kennen gegeven in te gaan op het verzoek van districts-commissaris (dc)Hein Ramnewash om het terrein te verlaten. In ruil daarvoor heeft de dc aan deze groep mensen een ander terrein toegezegd dat ook ergens in de mr J. van Pettenpolder ligt. Aan de mensen is voorts beloofd dat het gebied aangesloten zal worden op het net van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij en van de NV Energie Bedrijven Suriname.

In gesprek met dWT hebben de occupanten verklaard bereid te zijn om te verhuizen, maar dat zal pas gebeuren wanneer de overheid de nodige infrastructuur op het andere terrein heeft aangelegd. Door deze welwillende houding van de bewoners lijkt er een einde te zullen komen a an deze slepende kwestie, waarin de gezinnen het terrein langer dan vijftien jaar bezet hebben gehouden.

Bij zijn bezoek van twee weken geleden aan Nickerie heeft voorzitter Ramdien Sardjoe van de VHP een ontmoeting gehad met deze mensen op het districts-commissariaat. Na deze zeer belangrijke ontmoeting met betrokkenen bleek echter niet dat er veel zou veranderen in deze zaak, omdat de occupanten te kennen hadden gegeven het terrein onder geen beding te zullen verlaten. Naast alle toezeggingen had de VHP voorzitter de illegale bewoners ook 1000 Surinaamse dollar in het vooruitzicht gesteld, ter bestrijding van de kosten van verhuizing. Bij zijn vertrek uit het district vroeg Sardjoe aan dc Ramnewash om in onderhandeling te blijven met betrokkenen.

De dc is positief gestemd, nu blijkt dat de onderhandelingen vruchten zullen beginnen af te werpen. Eerder had dc Ramnewash gezegd dat de overheid een aannemer bereid heeft gevonden om het nieuwe terrein bouwrijp te maken, waarna de mensen zouden kunnen verhuizen. Intussen heeft de dc ook gesprekken gevoerd met directieleden van de nutsbedrijven om de mogelijkheden te bekijken hoe het gebied aan te sluiten op het waterleiding- en elektriciteitsnet.

Bron:
,09-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics