Nickerie, donderdag 10 februari 2005  


Strenge regels op gebruik landbouwchemicaliën

door Hugo Den Boer

Paramaribo - Met de aanname van de Bestrijdingsmiddelenwet voldoet Suriname nu aan de internationaal gestelde voorwaarden en wordt de export van landbouwproducten veiliggesteld. De wet biedt voorts een betere garantie op milieubescherming en volksgezondheid. De wet werd dinsdag met algemene 34 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA).

Landbouwminister Geetapersad Gangaram Panday voerde aan dat met de goedkeuring van de wet de eerste stap is gezet naar uitvoering van nieuwe internationale regels ter bescherming van gewassen, volksgezondheid en garantie voor voedselveiligheid. De oude wet die dateert van 1972, was als gevolg van de internationale ontwikkelingen toe aan herziening.Met de nieuwe wet wordt ook het ongebreidelde gebruik van landbouwchemicaliën aan banden gelegd of onderworpen aan strenge regels. Verschillende assembleeleden wezen er tijdens hun spreekbeurt op dat de wet alleen geen garanties biedt, maar dat er ook sprake moet zijn van adequate controle op de naleving. Zo is gepleit dat onder andere de verkoop van pesticiden en herbiciden aan speciale voorwaarden worden verbonden en dat het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een dikke vinger in de pap moet hebben wat betreft het uitgeven van vergunningen aan personen die deze producten wensen te verkopen.Om vooral landbouwers vertrouwd te maken met de nieuwe internationale standaarden en regels heeft LVV de afgelopen vier jaar diverse trainingen verzorgd over het veilig gebruik van landbouwchemicaliën, zoals bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen, en onkruid. Op vragen van DNA-leden zei Gangaram Panday dat het streven van het ministerie gericht is op het opzetten van een integraal managementsysteem. De trainingen en voorlichtingsactiviteiten zijn daar onderdeel van. Inmiddels is een registratiesysteem opgezet om te controleren welke soorten bestrijdingsmiddelen worden geďmporteerd en aan wie deze worden doorverkocht door de importeurs. Door de Verenigde Naties is samen met 185 lidlanden een negatieve lijst samengesteld waarop een aantal stoffen voorkomt die niet in bestrijdingsmiddelen mogen worden aangetroffen. De landen zijn echter vrij om deze lijst naar eigen goedvinden aan te vullen.

<

Bron:
,10-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics