Nickerie, zaterdag 12 februari 2005  


Bewoners Clarapolder bieden petitie aan

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Ongeveer tachtig bewoners van de Clarapolder en omgeving hebben zich gisteren verzameld voor het districtscommissariaat om een petitie aan te bieden aan districtscommissariaat (dc) Hein Ramnewash. De buurtbewoners vragen in hun petitie om het daarheen te leiden dat er spoedig een oplossing komt in de kwestie van de aanvraag van een stuk terrein door de Stichting Ontwikkeling Clarapolder en Omgeving van Nickerie (OCON) aan de Gemaalweg.

De bewoners zeggen al drie jaar zonder resultaat bij het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aan de bel te trekken. Voorzitter Soerinder Algoe van de Stichting OCON gaf aan dat in de Westelijkepolders van het district Nickerie, meer dan 10.000 mensen wonen die ook het hebben recht op ontspanning en om zich verder te ontwikkelen. Dit zou mogelijk zijn door de activiteiten van Stichting OCON. Daar de huidige ruimte te klein is geworden om haar doelstellingen te kunnen realiseren, wil de stichting een terrein hebben om een eigen sportcentrum op te zetten ten behoeve voor de poldergemeenschap. Daarvoor heeft de Stichting Perspectief uit Nederland reeds 40.000 euro gereserveerd voor de organisatie. Omdat er echter geen beslissing zijdens de overheid genomen kan worden in de grondaanvraag kwestie, heeft Stichting Perspectief gedreigd zich terug te trekken en de samenwerking met stichting OCON stop te zetten.

Meer dan 450 mensen van de Clarapolder hebben middels het plaatsen van hun handtekeningen aangegeven te verlangen dat de overheid het stuk terrein toewijst aan de Stichting OCON. De mensen willen geen onderbreking van de ontwikkeling van hun kinderen, vooral wat het computeronderwijs betreft. De buurtbewoners zijn van mening dat de staat zelf niet in staat is de polderkinderen computeronderwijs aan te bieden op de scholen. Zij vragen de dc het belang van de bevolking van de Westelijkepolders als uitgangspunt te nemen om deze kwestie tot een goed einde te helpen brengen. Dc Ramnewash beloofde de aanwezigen de petitie zelf voor de president te zullen brengen. Hij hoopt op zeer korte termijn meer duidelijkheid te krijgen in deze zaak, vooral daar het stuk terrein ook door een andere stichting is aangevraagd.

 

Bron:
,12-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics