Nickerie, zaterdag 12 februari 2005  


Situatie in Guyana nog zorgwekkend

Ziekte van Weil  uitgebroken

door Richenel Small

Nieuw Nickerie - De situatie in buurland Guyana na de extra vloed die het land heeft meegemaakt is erg zorgwekkend. Op verschillende plaatsen aan de East Coast van Demerara is er lepto spiroses uitgebroken. Het gaat in feite om de ziekte van Weil, die wordt overgebracht door een bepaalde bacterie (lepto spiroses) en is afkomstig van de urine van ratten die in het water terecht komt.

De ziekte die nier en leverbeschadiging tot gevolg kan hebben, gaat gepaard met hevige koorts, braken en hoofdpijn. Een mannelijke bewoner van Georgetown, een zekere Thomas, ligt al enkele dagen op de afdeling intensive care van een ziekenhuis in de hoofdstad van Guyana en er wordt gevreesd voor zijn leven. Er zijn ook verschillende andere personen gelokaliseerd, die het ziektebeeld van deze gevreesde en besmettelijke ziekte vertonen.

Het ministerie van Volksgezondheid is ertoe overgegaan desinfection kits te verstrekken aan de bevolking, die hiervoor in lange rijen staat. De kit bestaat uit medicijnen die ingenomen moeten worden om verergering te voorkomen. Overal in het getroffen gebied worden veel desinfectants gebruikt.

Gebleken is dat op enkele scholen in Georgetown ook kinderen zijn gesignaleerd die verschijnselen van lepto spiroses hebben en van vier is het vrijwel zeker dat zij deze ziekte hebben opgelopen.

Via een telivisiezender in Guyana zijn beelden van deze kinderen vertoond en vele ouders maken zich ernstig zorgen over de situatie. Het ministerie van onderwijs is ertoe overgegaan om de probleemgebieden te lokaliseren en gepoogd wordt de ziekte de kop in te drukken.

Vanuit zeer betrouwbare bron is vernomen dat ook het ziekenhuis van de oostelijk gelegen stad New Amsterdam wordt gebruikt om zieken op te vangen en te cureren. Het water is op vele plaatsen nog niet weggezakt en vele mensen hebben hun toevlucht genomen in tenten. Het water is op verschillende plaatsen nog erg hoog en er zijn personen die tegen betaling van 100 Guyanese dollar getroffen personen vervoeren van de ene naar de andere plaats. Intussen is ook vast komen te staan dat de dievengilde misbruik maakt van de situatie en dat vooral huishoudelijke apparaten vanuit de huizen, die momenteel niet bewoond zijn, worden ontvreemd. 

 

Bron:
Suriname Times ,12-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics