Nickerie, maandag 14 februari 2005  


Rabin Parmessar Surinamer of niet?

Geplaatst: 14/02/2005

Paramaribo - Binnen de Surinaamse gemeenschap zijn er sterke twijfels over het Surinaams burgerschap van Rabin Parmessar. Vele Surinamers, met name oppositionele politieke partijen, hebben na de bekendmaking van Parmessar als vice-presidentskandidaat van de NDP, met afschuw gereageerd. Zij vinden dat de NDP tegen beter weten in, het volk probeert te bedriegen, omdat Parmessar reeds jaren in Nederland woont en werkt.

De grondwet is op dit stuk van de president en vice-president in artikel 92, lid 2 duidelijk. De wetgever zegt in dat artikel het volgende: ‘Om tot president en vice-president te kunnen worden gekozen moet een kandidaat voorafgaand aan zijn kandidatuur ten minste zes jaren woonplaats en hoofd- of werkelijk verblijf in Suriname hebben gehad.’ Dat zou geenszins het geval zijn bij Parmessar, die vanaf 2002 niet meer in Suriname woont. Voorts is hij officieel tewerk gesteld in Nederland waarvoor hij minstens een verblijfs- en een werkvergunning van Nederland moet hebben.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, moet men zich in Suriname uitgeschreven hebben. Dit zou betekenen dat Parmessar, als hij zich nu weer komt vestigen in Suriname, zich pas in 2011 eventueel kandidaat kan stellen voor de genoemde functie. Tevens is men niet te spreken over het feit dat uit ‘liefde’ voor land en volk, Parmessar op donderdag 3 februari in Suriname arriveerde en op zondag 6 februari wederom vertrok naar Nederland. Schaamteloos vindt men dat hij tegenover de Volkskrant in Nederland verklaart voor de NDP-campagne af en toe verlof te zullen opnemen om in Suriname te zijn. De kandidatuur van Parmessar, die na persoonlijke inzet van Desi Bouterse tot stand is gekomen, wordt daarom aangemerkt als bedrieglijk, leugenachtig en minachtend naar het volk toe en kan dus op geen enkele wijze gewaardeerd worden.

Sheila Mijnals

Bron:

Dagblad Suriname

,14-02-2005

 


NDP:  nationaliteit Parmessar volgens verstrekte gegevens wel in orde

Geplaatst: 14/02/2005

Paramaribo - Volgens Jenny Simons, fractieleider van de NDP tevens DNA-voorzitterschapkandidaat van de NDP, zegt ook te hebben vernomen dat mensen schade willen richtten aan de partij door te stellen dat Rabin Parmessar Nederlander is. Volgens Simons is niets minder waar, omdat de secretaris van de partij, Ramon Abrahams, haar persoonlijk inzage heeft gegeven in de stukken van Parmessar.

Bouterse, die tijdens de vergadering van de NDP zondag in Ocer ook hierop inging, zegt dat er mensen zijn die destabilisatie willen brengen binnen de partij. Bouterse meent dat de antecedenten van de Parmessar door de partij zijn getrokken en dat ook formele instanties in Suriname zijn geraadpleegd om na te gaan. Volgens Bouterse is gebleken dat ‘Neks no fout’ met Parmessar.

Humphrey Dundas

Bron:

Dagblad Suriname

,14-02-2005

Tweede man van kandidaat Bouterse heeft iets met drugs (in positieve zin, red. N.Net  )

door Stieven Ramdharie

AMSTERDAM - De wegens cocaïnehandel veroordeelde oud-bevelhebber Desi Bouterse gaat de Surinaamse verkiezingen van 25 mei in met een manager uit de Rotterdamse en de Dordtse verslavingszorg als zijn running mate. Rabindre Parmessar (52), die zondag door Bouterse werd gepresenteerd als kandidaat voor het vice-presidentschap, leidt een flink deel van de verslavingszorg van het zorgconcern DeltaBouman. Parmessar, tot 2001 directeur van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, is als een van de negen clustermanagers belast met de sociale en medische zorg aan drugsverslaafden in Rotterdam en Dordrecht. Parmessar noch DeltaBouman ziet een probleem in de kandidaatstelling.

Bouterse werd in 2000 door het Haagse hof veroordeeld wegens de smokkel van 474 kilo coke naar Nederland. 'Deze veroordeling is een zaak tussen Nederland en de heer Bouterse', zegt Parmessar. 'Daar heb ik niets mee te maken. Ik zie het verband ook niet tussen deze veroordeling en mijn werk én mijn kandidaatstelling.' De zorginstelling noemt het verschijnen van een van haar vooraanstaande managers op de lijst van de Nationale Democratische Partij (NDP), naast Bouterse, 'een strikte privé-zaak'.

'Parmessar is door de NDP en niet door Bouterse gevraagd voor het vice-presidentschap', aldus een woordvoerder. 'Hem is ook niet gevraagd straks onder president Bouterse te dienen.' Parmessar vindt het 'te prematuur' om te praten over een vice-presidentschap onder de ex-legerleider. 'Laten we de uitslag afwachten. U focust te veel op één persoon. De NDP bestaat uit duizenden belangrijke mensen.'

De manager zegt dat hij in het 'belang van Suriname' is ingegaan op het aanbod. Hij zal verlofdagen opnemen om af en toe naar Suriname te reizen voor de campagne. De vervolging van Bouterse vanwege de decembermoorden heeft hem niet van zijn keuze afgehouden. Parmessar: 'Wat er is gebeurd, was niet goed. Laat de rechter nu alle ruimte krijgen.' Wat hij gaat doen als president Bouterse wordt veroordeeld? 'Dat zien we dan wel weer.'

Bron:
Volkskrant-nl ,14-02-2005

 

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics