Nickerie, dinsdag 15 februari 2005  


PPP zal snelle oplossing brengen in Stalweide-kwestie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - "De Progressieve Politieke Partij (PPP) zal na het verkrijgen van mandaat door het volk, een snelle oplossing brengen in de slepende Stalweide- kwestie. Het terrein ongeveer 430 hectare groot dat bezet wordt gehouden door de industrieel Imro Manglie, zal opnieuw worden gekaveld in kavels van 10 hectare en afgegeven worden aan veeboeren die momenteel geen eigen terrein hebben om hun vee onder te brengen".

Dat verzekerde ondervoorzitter Perry Hoepel het goed opgekomen publiek afgelopen zaterdag op een vergadering van de PPP in de Van Drimmelenpolder in het district Nickerie. De ondervoorzitter merkte op dat door gebrek aan daadkracht van de regering-Wijdenbosch in de Stalweide-kwestie en het fatale politieke beleid van de DNP/BVD-regering, vele partijgenoten grootgrondbezitters zijn geworden in Nickerie. Ook de huidige regering omzeilt dit probleem en heeft geen durf om de occupant aan te pakken. De vraag werd gesteld waarom kan de regering met behulp van de politie de occupant niet verwijdert van het terrein, zoals dat het geval is geweest met de kleine occupanten te Rahemalbuiten.

Verschillende sprekers hebben de gemeenschap van Nickerie opgeroepen om hun stem niet uit te brengen op de NDP, omdat deze partij door Manglie mede-gefinancierd wordt. Partijleider Surindra Mungra wil nu een radicale ombuiging van het overheidsbeleid ten aanzien van de hoge kunstmestprijzen die door de enige kunstmestimporteur aan de kleine man wordt gebracht voor 52,50 Surinaamse dollar per baal. Volgens Mungra zal de PPP met het oog hierop een aanvang maken om kleine boeren die padie voor eigen gebruik verbouwen te faciliŽren met kunstmest, ter voorkoming van stagnatie in de komende plantperiode. Deze distributie zal niet gebonden zijn aan politieke kleur of etniciteit, zei Mungra. De PPP zal de politiekvoering van haar opzichter wijlen mr Atta Mungra voortzetten. Deze is gericht op de belangen van de noodlijdende kleine landbouwers. Dit impliceert vrije geneeskundige behandeling voor de agrariŽrs en betaalbare ziektekostenverzekering tegen ongevallen.
De voorzitter van de PPP riep de pelmolenarbeiders op om zich te verenigen in een vakbond. Er moet een einde komen aan de uitbuiting van deze arbeiders door de Nickeriaanse rijstbaronnen. Ook moet er een stop komen aan de invasie van "Chinese toeristen" die overal winkels opzetten in het district en een ernstig gevaar vormen voor de bestaanszekerheid van de gevestigde kleinhandel. Mungra hoopt dat parlementsvoorzitter Ramdien Sardjoe nog voor de komende verkiezingen de anti-corruptiewet op de agenda brengt ter behandeling in het parlement.-

 

Bron:
,15-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics