Nickerie, dinsdag 15 februari 2005  


Stichting ICMEN wil eigen muziekschool in Nickerie

14/02/2005

NIEUW NICKERIE - "Stichting Intergrated Classical Music Education Nickerie (ICMEN) heeft voor dit jaar op het programma nieuwe en vervolgcursussen muziektheorie, gitaar, keyboard, blokfluit en dholak. Verder wordt ook uitgekeken naar een goede lokatie om een stuk grond aan te vragen, met als doel een permanente muziekschool op te zetten in het district Nickerie." Woorden van voorzitter drs Radha Ramjatan bij de viering van het vijfjarig bestaan van de stichting ICMEN op woensdag 2 februari.

Samen met Manorma Ramjiawan heeft Ramjatan de stichting ICMEN opgericht met als hoofddoel muziekeducatie in Nickerie op een kwalitatief goed niveau, waarbij muziekonderwijs, zowel theorie (notenleer en dergelijke) als het bespelen van muziekinstrumenten wordt onderwezen. Daarnaast heeft de stichting als nevendoel om mogelijkheden te creëren voor de jeugd in het kader van nuttige vrijetijdsbesteding. Op deze manier probeert de stichting de jongeren van de hoeken van de straten te houden, zegt Ramjatan.

ICMEN heeft in de afgelopen vijf jaar heel wat projecten gerealiseerd in het district. Met medewerking van de Indian Cultural Centre zijn zang-, dans- en tablacursussen georganiseerd. In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft de stichting een pilot-project uitgevoerd waarbij muziektheorie, gitaar, dholak en tabla en het bespelen van keyboard werden onderwezen. Tevens heeft ICMEN in de afgelopen jaren met hulpmiddelen van de Inter-American Development Bank en de UNESCO met succes projecten afgerond in Nickerie. De stichting heeft met behulp van deze donoren zodanige condities kunnen creëren dat er vervolgcursussen georganiseerd kunnen worden.
Volgens de voorzitter is er in de afgelopen dagen een enquête gehouden waarbij een tussentijdse evaluatie is gemaakt over de bezigheden van de stichting. Ongeveer 98 procent van de gevraagden wil dat de stichting haar activiteiten op hetzelfde niveau voortzet. De muziekcursussen werden verzorgd op de Bueno Bibazschool. Namens de andere bestuursleden sprak Ramjatan haar dank uit aan de plaatselijke gemeenschap, donoren, leerlingen en de studenten voor hun steun en participatie.

Bron:
,15-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics