Nickerie, woensdag 16 februari 2005  


DSB zet sleephelling op te Bigi-Pan

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - De Surinaamse Bank (DSB) heeft in verband met het 140-jarig bestaan van het hoofdkantoor in Paramaribo en het 83-jarig bestaan van het filiaal in Nieuw Nickerie, het Bigi-Pangebied een sleephelling aangeboden. Deze sleephelling is opgezet aan de rechteroever van de Nickerierivier vanwaar de reis naar het gebied voortgezet wordt.

Robby Simson, DSB-filiaalhouder in Nickerie, zegt dat de sleephelling een tweeledig doel heeft: het bevorderen van het toerisme in Nickerie en het werk van de beroepsvissers te vergemakkelijken. Door de scheepshelling kunnen ze hun vissersboten snel en zonder te sjouwen overzetten. Hij merkte daarbij op dat er een hele verandering is ontstaan voor de ongeveer vijftig vissers die hun brood verdienen in dat gebied.
Sigmund Proeve, directeur van de DSB, zegt dat de bank het district iets wilde schenken dat blijvend zou zijn en een toegevoegde waarde zou hebben. De bank wil stimuleren dat mensen op een eerlijke manier hun brood verdienen. Het idee om de sleephelling op te zetten aan de rechteroever van de rivier, kwam nadat de bankdirecteur het gebied zelf had bezocht waarbij hij zag onder welke moeilijke omstandigheden de vissers bij laagwaterstanden in de Nickerierivier hun boten moesten overzetten. Dit idee werd in Paramaribo verder besproken waarna de bank de middelen heeft vrijgemaakt.

De vissers hebben de bouwwerkzaamheden zelf ter hand genomen. De directeur hoopt dat het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij samen met de Vissers Vereniging zal toezien op het gebruik ervan. Districtscommissaris Hein Ramnewash van het district Nickerie juichte deze ontwikkeling toe. De dc is blij dat de bank op deze manier iets terug doet voor de plaatselijke gemeenschap. Hij heeft de vissers opgeroepen om het onderhoud van de sleephelling op zich te nemen.

Tamsiran Adi, een visser te Bigi Pan, verwelkomde namens de andere vissers deze ontwikkeling. De helling betekent een verlichting voor alle vissers die met hun zware lading terug komen uit Bigi Pan. Dit project heeft de bank ongeveer 7.000 Surinaamse dollar gekost.

 

Bron/Copyright:

,16-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics