Nickerie, vrijdag 18 februari 2005  


Stichting WiN houdt presentatie behoeften seniorenburgers

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Stichting Welzijn instituut Nickerie (WiN) werkt aan een nieuw project voor seniorenburgers in het district Nickerie. De stichting wil graag het welzijn en de zorg voor de seniorenburgers in Nickerie helpen verbeteren. Voordat het project officieel wordt opgestart, wil de stichting weten wat de behoeften en wensen zijn van de seniorenburgers in het district. Stichting WiN heeft reeds een onderzoek gestart om achter de gegevens te komen. Vanuit Nederland zijn er twee studenten gekomen naar het district om het onderzoek te doen.

Stichting WiN heeft reeds een onderzoek gestart om achter de gegevens te komen. Vanuit Nederland zijn er twee studenten gekomen naar het district om het onderzoek te doen. In verschillende ressorten zijn honderd seniorenburgers geïnterviewd. Na het verzamelen van alle informatie hebben de studenten nog drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij de doelgroep uitgenodigd werd om naar de uitkomsten van het onderzoek te luisteren en eventueel nog commentaar te geven. Het eindrapport zal met de aanbevelingen voor de Stichting WiN en de vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Nickerie op 18 februari gepresenteerd en overhandigd worden. In deze presentatie zullen de onderzoeksmethode, data analyse, conclusies en aanbevelingen aan de orde komen.

Stichting WiN in een organisatie die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van zorg en welzijn in het district Nickerie. Momenteel wordt er bij de Lion Gruntjesschool een dag- en nachtverblijf gebouwd. In dit gebouw zullen gehandicapte kinderen uit de regio opgevangen worden en kunnen zij educatieve en recreatieve activiteiten ondernemen. De bouw zal naar verwachting in de maand april van dit jaar worden afgerond
Het centrum zal door minister Samuel Pawironadi van Sociale Zaken en Volkshuisvesting officieel geopend worden.-.

Bron/Copyright:

,18-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics