Nickerie, zondag 20 februari 2005  


BVD-er Gobardhan roept Nickerianen op voor een bewuste keuze op 25 mei

door Ashley Lieveld

 

Nickerie - “Alleen zij die in staat zijn te beoordelen, zullen een zelfstandig besluit nemen en oordelen op 25 mei a.s., aldus Tjan Gobardhan, voorzitter van de politieke partij Bevrijding voor Vernieuwing en Democratie, BVD, zaterdagavond (12feb05) op een drukbezochte massameeting van zijn partij in Nickerie. Volgens de BVD voorman zijn de Nickerianen het slachtoffer geworden van het Nieuw Front beleid meer dan de mensen in Paramaribo.

 

 “Wij weten dat Nickerie in de agrarische sector zit en bacoven en rijst produceert, producten die inderdaad zorgen voor deviezen in de schatkist van Suriname. Na viereneenhalf jaar zien wij dat hun brood ze is ontnomen en zijn duizenden Nickerianen werkloos geworden, aldus Gobardhan. Evenals de overige sprekers van het hoofdbestuur zoals Karan Ramsundersingh, Dharm Mungra en Shabier Ishaak, ging ook Gobardhan in op het zelfmoord probleem in het district. Ze waren het allemaal mee eens dat de zelfmoordcijfers in Nickerie erg hoog zijn en gebrek aan perspectief een van de hoofdoorzaken is.

 

Volgens Gobardhan zal met de Stichting Behoud Bananen Sector na 25 mei hetzelfde gebeuren wat in het verleden met Surland is gebeurd. Hij zei verder dat deze regering het heeft over democratie terwijl duizenden arbeiders nog steeds niet  uitbetaald zijn voor werk dat ze hebben verricht. “Dit is een vorm van moderne slavernij hield de BVD voorman zijn gehoor voor.

 

Over de 9,2 miljoen euro die de Europese Unie beschikbaar heeft gesteld voor de rijstsector vindt hij dat dit alleen maar beloftes zijn. Net als wat met de weg naar South-Drain gebeurt, dat zal ook met de rijstsector gebeuren vindt Gobardhan. “Het geld wordt beloofd, maar het volk merkt er zelden wat van”. Gobardhan beloofde zijn gehoor dat als de Volksalliantie voor Vooruitgang (VvV) de politieke combinatie waarvan de BVD deel uitmaakt, de regeermacht krijgt,  zij dit geld voor het verharden van de weg naar South-Drain en het verbeteren van de rijstsector met eigen inspanningen bij elkaar zal brengen. De VvV zal niet wachten op buitenlandse donoren. De BVD voorzitter vindt dat wij moeten ophouden met bedelen in het land.

 

Het treffen van economische en politieke maatregelen en sancties die het lijden van het Nickeriaans volk verergeren, bestempelt hij als economische terrorisme. Volgens Gobardhan hebben wij een kiesstelsel, dat zeer ondemocratisch is. Verder is volgens hem de rechtsstaat vertraagd en zelfs gefrustreerd. Er is nog lang geen president voor het Hof benoemd.

 

De partijtopper vroeg zich ook af waar de 3,5 miljard (NGD) aan ontwikkelingshulp gebleven is die wij dertig jaar geleden bij de onafhankelijkheid van Suriname hebben gehad om het land op te bouwen. Daarnaast zijn er ook nog de bauxietinkomsten geweest van bijkans 150 miljoen US dollar per jaar. Ook dat is verdwenen. De enige verlichting die wij in de afgelopen periode hebben kunnen merken is volgens Gobardhan de twee grote bruggen die het Surinaamse volk zelf betaald heeft, met eigen inspanningen. Volgens hem zullen wij met de rijkdommen die nog over zijn gebleven andere ontwikkelingen moeten brengen, willen wij niet verder verpauperen. Hij riep tot slot zijn gehoor op om op 25 mei een belangrijke beslissing te nemen. Het is hun recht en hun plicht hield hij hen voor. Volgens de BVD voorzitter kan alleen de VvV de ontwikkeling na 25 mei 2005 aan en gaat die uit daging ook aan.

 

Bron/Copyright:

Suriname Times

,14-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics