Nickerie, zondag 20 februari 2005  


Christelijke kerken in Nickerie overhandigen hulpgoederen voor Guyana

door Ashley Lieveld

Nickerie  - De christelijke kerken in Nickerie hebben op zaterdag 12 februari een partij goederen overgedragen aan de Guyanese Consul in Nickerie, Arlington Bancroft. De goederen zijn bestemd voor de getroffenen van de overstroming in ons westerbuurland.

De goederen zijn onder gemeenteleden van de diverse kerken opgehaald. Volgens broeder Dennis Filemon van de gemeente Stromen van Kracht zijn deze spullen niet van donaties van bedrijfsleven afkomstig maar van het gewone volk. De Guyanese Consul zei erg blij te zijn met de geste. Hij zei het erg te appreciëren dat het volk ondanks de moeilijke tijden toch nog iets kunnen missen voor hun medemens in nood. Bancroff citeerde een passage uit de bijbel dat zegt: “de Heer kent geen internationale grenzen, maar dat iedereen één is". Hij bedankte het Nickeriaans volk voor de tijd en moeite die zij getroost hebben om de spullen bij elkaar te brengen voor mensen in nood.

Edgar Persaud coordinator van het geheel deelde de Consul mede dat er ook een bedrag van 1000 SRD beschikbaar is, welke is opgehaald tijdens collecte in de diverse kerken. Besloten is om rijst en blom aan te schaffen met dit geld. Twee weken geleden hadden de stichting Sari en enkele bedrijven reeds goederen geschonken aan de Guyanese Consult voor de getroffenen van de overstroming in Guyana. Deze goederen, die bestonden uit blom, rijst, kleding en andere levensmiddelen, hebben inmiddels hun weg reeds gevonden naar Guyana. Het is de bedoeling dat deze partij goederen dit weekend wordt vervoerd naar het buurland, deelde Bancroft de aanwezigen mee. Hij zei zoals hem was meegedeeld nog goederen te verwachten van de Lions Clubs in Nickerie en ook van de Stichting Sari had hij nog een aanvullende toezegging gehad. De Guyanese vertegenwoordiger in Nickerie zei geen woorden genoeg te hebben om zijn dank over te brengen aan allen die een bijdrage geleverd hebben aan dit project.

 

Bron/Copyright:

Suriname Times

,14-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics