Nickerie, maandag 21 februari 2005  


Achterban Nickerie ondersteunt standpunt VHP

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE -De achterban van de VHP in het district Nickerie heeft afgelopen vrijdag tijdens een vergadering met de partijleiding duidelijk gemaakt het standpunt te zullen ondersteunen dat de partij heeft ingenomen bij de onderhandelingen in verband met de voortzetting van de Nieuw Front combinatie.

De VHP is nog niet zover over de kandidaatstelling in het district. Deze mededeling deed VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe na afloop van de vergadering in Hotel The Park. Het hoofdbestuur van de partij vertoefde samen met enkele ministers in het district om belangrijke zaken te bespreken met de adviesen werkgroep in Nickerie. Voorzitter Sardjoe vindt het van belang dat eerst de posities van de kandidaten in orde worden gebracht om daarna tot kandidaatstelling over te kunnen gaan. Hij onderkent dat er enkele problemen zijn ontstaan bij de onderhandelingen, maar heeft de volle overtuiging dat de politieke partijen elkaar kunnen vinden. De voorzitter van de VHP verwacht dat deze week meer duidelijkheid zal komen in de hele kwestie. "Het moment dat de VHP in een combinatie zit, moet de partij ook de attitude hebben om niet alleen te geven, maar ook te nemen", zegt Sardjoe. De VHP heeft reeds bij de aanvang van de besprekingen aangegeven een coöperatieve opstelling te hebben en dat het algemeen belang nimmer ondergeschikt zal worden gemaakt aan welke politieke organisatie dan ook. Onderweg naar Nieuw- Nickerie heeft de VHP ook een ontmoeting gehad met de achterban op Wageningen. Ook deze mensen hebben aangegeven de partij alle ondersteuning te zullen geven.

Bron/Copyright:

,21-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics