Nickerie, maandag 21 februari 2005  


Stichting WiN werkt aan behoefte-onderzoek seniorenburgers

door Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Stichting Welzijn instituut Nickerie (WiN) werkt naar een nieuw project voor seniorenburgers in het district Nickerie. De stichting wil graag het welzijn en de zorg voor de seniorenburgers helpen verbeteren. Alvorens het project officieel op te starten wil de stichting weten wat de behoeften en wensen zijn van de seniorenburgers in het district.

Stichting WiN heeft reeds een onderzoek gestart om te onderzoeken wat de seniorenburgers in Nickerie precies nodig hebben ter verbetering van hun situatie. Vanuit Nederland zijn de studenten Caroline Duizer en Manon Galesloot naar Nickerie gekomen om zich bezig te houden met dit onderzoek. In verschillende ressorten zijn honderd seniorenburgers geïnterviewd. Na het verzamelen van alle informaties hebben de studenten nog drie bijeenkomsten georganiseerd waar de seniorenburgers uitgenodigd waren om naar de uitkomsten van het onderzoek te luisteren en eventueel nog commentaar te geven. Momenteel is het onderzoek helemaal afgerond. Het eindrapport is met de aanbevelingen voor de Stichting WiN op 18 februari aan de vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Nickerie gepresenteerd. In deze presentatie zullen de onderwerpen methode van onderzoek, data analyse en conclusies en aanbevelingen naar voren komen. Volgens de gegevens van het Centraal Bureau Burgerzaken en het bureau Algemene Oudedagsvoorzieningen (AOV) wonen er op dit moment 3005 seniorenburgers in Nickerie, dit is 8.1 procent van de totale bevolking (37000) van het district. Huize Francis is op dit moment het enige bejaardentehuis in Nickerie en heeft een capaciteit van 21 personen.

Stichting WiN is een organisatie die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van zorg en welzijn in Nickerie. Dat doel wordt nagestreefd door het uitvoeren van tal van activiteiten in het district. Momenteel wordt er bij de Lion Gruntjesschool een dag en nacht verblijf gebouwd. In dit gebouw zullen gehandicapte kinderen uit de regio opgevangen worden en kunnen zij educatieve en recreatieve activiteiten ondernemen. De bouw zal naar verwachting in de maand april van dit jaar worden afgerond. Het centrum zal officieel door minister Samuel Pawironadi van Sociale Zaken en Volkshuisvesting geopend worden.

Bron/Copyright:

,21-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics