Nickerie, donderdag 24 februari 2005  


Arbeidstekort op Surland grootste struikelblok voor SBBS

Geplaatst: 24/02/2005

Paramaribo - Directie en management van de Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS) werken met man en macht om de eens bloeiende sector weer tot leven te brengen. Het huidig tekort aan mankracht, het probleem met betrekking tot de exportlicentie en het quotumsysteem zijn factoren die de ontwikkeling van de sector ongunstig beïnvloeden.

Desondanks doen wij onze uiterste best om de gestelde targets bij de herstart nog te halen, zegt SBBS estate director Melvin Foen A Foe. Het arbeidstekort vormt volgens Foen A Foe op dit moment de grootste bottleneck om de productiedoelen te behalen. Hij zegt dat er op alle niveaus en afdelingen te Jarikaba een tekort is aan mankracht. Het is volgens hem onvoorstelbaar dat er een dringend tekort is aan mankracht, terwijl er vele Surinamers zijn die naar werk zoeken.’ Er is wel een aanbod aan arbeiders, maar dat bestaat merendeels uit vrouwen. Wij kunnen vrouwen jammer genoeg niet in alle bedrijfsprocessen inzetten’, zegt hij.

Hij wijt het tekort aan personeel aan de huidige trend op de arbeidsmarkt, waarbij steeds minder mannen bereid zijn sustainable werk te doen. De SBBS-directie is desondanks constant bezig met het werven van personeel. Het plan om hier wonende Haitiaanse arbeiders te rekruteren voor werkzaamheden op het bananenbedrijf, gaat volgens Foen A Foe gewoon door. Van regeringszijde heeft de directie alle hulp verkregen om het proces ter verkrijging van de vergunningen te bespoedigen. De SBBS heeft bij de dienst Arbeidsinspectie nog steeds een aanvraag liggen voor een werkvergunning voor 100 Haitianen. Volgens deskundigen in de sector is nalatigheid van Suriname er de oorzaak van dat de SBB op dit moment onder ongunstige omstandigheden moet produceren. Het marginaal profileren van de SBBS heeft alles te maken met het feit dat Suriname niet de beschikking heeft over een exportlicentie. Toen de besprekingen rond de exportlicentie door de EU/ ACP in de beginjaren negentig gevoerd werden, hebben Suriname en Belize nagelaten hierin te participeren. De veranderde condities voor toegang tot de Europese markt viel derhalve niet in het voordeel van Suriname. Het gelukte de Engelse bananenonderneming Fyffes toen om na aanvraag bij de EU de licentie van Suriname en Belize te kopen. Als traditionele importeur van bananen had Fyffes het recht deze aanvraag te doen.

Agrisol, de nieuwe afnemer van de SBBS, bezit jammer genoeg niet over een licentie, met het gevolg dat Surinames fruit duur wordt afgezet. Het betekent ook dat de SBBS de gelden pas ontvangt wanneer het fruit verkocht is in Europa. Andere Caribische landen pasten de strategie toe van het vestigen van een importcompagnie in Europa, die exclusief de bananen importeert uit het Caribisch gebied. Doen ze dit vijf jaar lang, dan krijgen zij ook het recht tot het kopen van de licentie. Surland heeft dat niet gedaan, maar heeft alles overgelaten voor Fyffes. Indien de EU haar quotumbeleid voor de bananen wijzigt of intrekt, overeenkomstig de WTO waiver op dit stuk, zullen Suriname en Belize daar profijt van hebben. Als het quotum- en invoerrechten systeem blijft, gaat de SBBS een moeilijke tijd tegemoet, temeer daar bij de herstart van de sector de Surinaamse overheid er van uitgegaan is dat het quotum systeem in 2006 niet meer gehandhaafd zal worden.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,24-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics