Nickerie, donderdag 24 februari 2005  


UPS en DOE bekritiseren privatiseringsplan Wageningen

door Eric Mahabier

Paramaribo - De Unie van Progressieve Surinamers (UPS) en de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) pleiten voor het opzetten van een fonds voor projecten ten behoeve van het creren van werkgelegenheid. Op een zaterdag gehouden wijkvergadering te Wageningen, Nickerie, hield DOE-voorzitter Maarten Schalkwijk de gemeenschap voor dat uit dit fonds organisaties en personen die nieuwe werkgelegenheid kunnen scheppen, ondersteund moeten worden. Schalkwijk vindt het jammer dat de regering geen alternatieve werkgelegenheid ontwikkeld heeft voor Wageningen en hij is bang dat er een leegloop kan plaatsvinden.

De belangrijkste issue die besproken werd tijdens deze eerste wijkvergadering, betrof de sluiting van de Stichting Machinale Landbouw (SML) en de consequenties daarvan voor Wageningen. Harry Kisoensing, lijsttrekker van UPS-DOE in Nickerie, hekelt het privatiseringsplan van de regering. Volgens hem wordt bijkans 5.000 hectare van het areaal aan 200 boeren uitgegeven met de bedoeling deze arbeiders tot rijstboeren om te vormen. Het ploegen, inzaaien en oogsten wordt echter door de Suriname Rice Organization (SRO) de SML is in de SRO opgegaan gedaan. De boeren hebben hiermee geen zicht op de kosten die gemaakt worden. Kisoensing stelde voor dat men de boeren gewoon de huurpachtbrieven in de hand moet geven, zodat zij zelf het bedrijf kunnen draaien en niet slechts op afstand moeten toekijken. Kisoensingh vraagt zich overigens af wat er met de resterende 3.500 hectare zal gebeuren, die niet aan de boeren uitgegeven wordt. "En wat gebeurt er met alle opstallen van de SML en de pellerij? Deze zaken moeten niet zomaar verkocht worden. De schuld van 11 miljoen US dollar van de SML zou eerst afbetaald moeten worden voordat je privatiseert, omdat de schuldeisers je anders steeds het mes op de keel houden," stelt hij.
De politicus vroeg zich in gemoede af welke vooruitgang door deze regering daadwerkelijk voor Wageningers is gebracht. Hij daagt de lijsttrekkers van alle andere partijen uit voor een openbaar debat over de ontwikkeling van Nickerie.

Schalkwijk pleitte ook voor studiebeurzen voor de jongeren, zodat de jeugd van Wageningen haar toekomst veilig kan stellen. UPS-DOE wil studiebeurzen van 350 Surinaamse dollar voor studerende jongeren bij het hoger onderwijs en 150 Surinaamse dollar voor studenten bij het middelbaar onderwijs. Schalkwijk riep de Wageningers op de moed niet te verliezen en voor nieuw beleid en nieuw leiderschap te kiezen. "Het roer in Wageningen moet drastisch omgegooid worden. Het is time for change."

De DOE-voorzitter gaf verder aan dat het probleem van de SML al zeker twintig jaar speelt. Het eens zo bloeiende bedrijf eindigt volgens hem nu in een sociaal vangnet voor mensen die jaren hun beste krachten gegeven hebben. Schalkwijk beschuldigt de vakbeweging van de ondergang van de SML, omdat deze de belangen van de werknemers niet op de juiste wijze heeft behartigd. De vakbeweging is zich met politiek gaan bemoeien en heeft daardoor de arbeiders verwaarloosd. "De vakbond behartigt nu andere belangen en laat zich door partijbelang onder druk zetten en dat is een slechte ontwikkeling voor de werknemers." Het einde van de SML mag naar zijn mening niet het einde van Wageningen betekenen. De gemeenschap van Wageningen moet juist nu tonen dat zij een eenheid vormt en de nieuwe uitdagingen aangaan.

 

Bron/Copyright:

,24/02/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics