Nickerie, donderdag 24 februari 2005  


Veehouders vragen aftreden Matai en Madar

NIEUW NICKERIE - Koendan Gobardhan, voorzitter van de Vereniging van Veehouders Nickerie (VVN), heeft in een brief aan voorzitter Ramdien Sardjoe van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) gevraagd om per direct de coŲrdinatoren Kries Matai en Hamied Madar terug te roepen als leidinggevenden van respectievelijk de advies- en de werkgroep.

Deze zijn werkarmen van de partij die onlangs in het leven zijn geroepen in het district Nickerie. Goabardhan verklaart in zijn brief verder dat het aftreden wordt geŽist, omdat de coŲrdinatoren uit ontevredenheid hebben gedreigd de VVN-bestuursleden Brambadew Rampadarath en Radja Ahmadkhan uit de VHP te zetten. Dit zou gebeurd zijn, nadat de kortgedingrechter de zaak die aanhangig was gemaakt tegen de staat, enkele weken terug in het voordeel van het VVN-bestuur van de VVN besliste.

Gobardhan zegt dat uit de slechte opkomst van de VHP-vergadering, onlangs in de Oostelijke Polders, kan worden geconcludeerd dat Matai en Madar niet hebben meegewerkt aan het slagen van de bijeenkomst. Een onderzoek van Gobardhan heeft uitgewezen dat de twee bij leden van een oppositiepartij hebben aangeklopt voor een financiŽle bijdrage om versnaperingen aan te schaffen ten behoeve van de vergadering van de VHP in de Oostelijke Polders. Zowel Matai als Madar weerspreekt de beschuldigingen. "Het zijn allemaal pertinente leugens die Gobardhan neergezet heeft in zijn brief. Ik heb nooit gepoogd iemand uit de werkgroep, nog minder uit de adviesgroep te zetten," zegt Matai. Buitendien is dat een aangelegenheid van het hoofdbestuur, vervolgt hij. Dat deel waar wordt beweerd dat mensen buiten de VHP zijn benaderd voor financiŽle ondersteuning, is een verzonnen verhaal. Volgens Matai heeft de VHP tot nu toe alle kosten zelf betaald. De partijleiding heeft haar eigen mensen niet eens een bijdrage gevraagd. De VHP heeft naar schatting van Matai meer dan 500 mensen op de been gebracht tijdens de wijkvergadering die gehouden werd in het Minicentrum te Paradise. De zaal was propvol en er stonden heel wat mensen buiten. Hij vraagt zich af hoe Gobardhan kan beweren dat er slechts 25 mensen van de buurt in de zaal aanwezig waren. Matai wil de rest overlaten aan het hoofdbestuur om te kijken welke waarde aan de brief wordt gehecht en welke maatregelen het hoofdbestuur zal nemen.

Bron/Copyright:

,24/02/2005


Nickeriaanse VHP- toppers  Matai en Madar,  gesignaleerd als NDPíers

Geplaatst: 24/02/2005

Nickerie - Het bestuur van de 1800 tellende leden van de Vereniging van Veehouders Nickerie (VVN) heeft middels een schrijven de VHP-leiding op de hoogte gehouden van zaken die hen raken in Nickerie. Nadat de kortgeding rechter de vordering, die de Vereniging tegen de Staat aanhangig had gemaakt, had toegewezen en de Staat heeft veroordeeld, zijn Kries Matai en Madar, coŲrdinatoren van de werkgroep en adviesraad van de VHP, afdeling Nickerie, zeer boos geworden en hebben de 2 bestuursleden van de vereniging, met name Rampadarat en Ahmadkhan, bedreigd uit de VHP te gaan anders zullen zij hen laten opsluiten door de politie.

Ook hebben zij Matai en Madar, de voorzitter van de Vereniging Koendan, geschreven omdat zij van mening zijn dat de bestuursleden van de genoemde vereniging zeer populair zijn in dit district in verband met de kwestie Stalweide en dat Kries Matai bang is dat zijn plaats als assembleelid een van de bestuursleden van de genoemde vereniging zou worden ingenomen. Bij een onderzoek is gebleken dat de heren Matai en Madar, aangeklopt hebben bij de heer R. Rashied Doekhie van de NDP voor een forse financiŽle bijdrage om versnaperingen te kopen voor de vergadering van de VHP te Paradise (minicentrum) waar de toppers van de VHP ook aanwezig waren.

Op de bewuste vergadering van Paradise, gehouden op vrijdag 18 februari, waar eens het bolwerk van de VHP was, waren er niet meer dan 25 personen van die omgeving aanwezig. Indien mensen van andere streken niet aanwezig zouden zijn, dan zou de vergadering niet slagen. Het kwam door de slechte mobilisatie en participatie van de heren Matai en Madar, staat in dit schrijven aan de VHP-leiding. Het staat vast dat Matai en Madar op adviezen van de NDP-toppers Doekhie en Imro Manglie werken en mede omdat zij ook de laatste tijd vaker met Imro Manglie zijn gezien. In het schrijven worden Matai en Madar als vossen in schapen vacht betiteld. In het schrijven wordt verzocht de heren Matai en Madar op zeer korte termijn weg te halen als leidinggevende van de VHP in dit district, anders zal de VHP een grote nederlaag lijden tijdens de komende verkiezingen.

Humphrey Dundas

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,24-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics