Nickerie, vrijdag 25 februari 2005  


Nederlandse Kamerleden verwerpen EU-licentiebeleid inzake SBBS

door Julien Peneux

Paramaribo - "Het is desastreus wat de Europese Unie (EU) doet." Zo reageert Bert Koenders (PvDA), lid van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken in de Tweede kamer, desgevraagd op de hoge licentiekosten die Suriname moet betalen aan Europese importeurs om zijn bacoven in Europa te krijgen. Evenals zijn collega Boris Dietrich (D66) zegt het parlementslid dat hij er niet van op de hoogte was dat de Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) de hoge bedragen moet neertellen. Beide volksvertegenwoordigers zijn van mening dat Nederland binnen de EU, de belangen van Suriname moet helpen verdedigen.

Per doos betaalt de SBBS tussen de 2,25 euro en 2,75 euro. Het afgelopen jaar, vanaf maart, heeft de stichting ruim 2,3 miljoen US dollar aan licentiekosten betaald. Dit jaar stijgt dit bedrag naar ruim 9 miljoen US dollar. Deze informatie verstrekte SBBS-directeur Anand Ramkisoensingh woensdag aan de Nederlandse parlementaire delegatie tijdens een werkbezoek op Jarikaba. De parlementariėrs bezochten daarvoor Coronie en Staatsolie.

"Het is een idiotie wat hier gebeurt", zegt Koenders, pratend over de houding van de EU. Die ondersteunt de SBBS bij zijn herstructureringsplan, om vervolgens een belangrijk deel van de winsten van het bedrijf via licentiekosten te innen. Dietrich zegt dat hij bij terugkeer in Nederland duidelijkheid zal vragen aan de ministers van Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking over deze aangelegenheid. Hij is van mening dat Nederland bij de oplossing van dit vraagstuk Suriname moet ondersteunen. Het probleem moet aan de orde worden gesteld in vergaderingen met andere Europese ministers.

Later dit jaar zetten de Nederlandse minister van Europese Zaken en de staatssecretaris van Handel hun handtekening onder het voorbereidingsdocument voor een nieuw handelsakkoord van de Wereld Handels Organisatie. Aan de orde komen onder meer het landbouw- en bananendossier. De parlementariėrs willen dat de ministers pas tekenen als ook de belangen van Suriname beschermd worden. Die opdracht zal vanuit de Tweede Kamer moeten komen. Daar D66 in de coalitie zit, weet Dietrich dat dat een extra verantwoordelijkheid op hem legt om extra zijn best te doen dat Suriname geholpen wordt.

Brief
Intussen heeft vice-president Jules Ajodhia een brief gericht aan de EU-commissaris Louis Michel. Daarin wordt onder meer aandacht gevraagd voor het oplossen van het licentieprobleem. Ook wordt gepleit voor een verhoging van de bacovenquota. Oplossingsmodellen op korte termijn aangevend, stelt Koenders dat Nederland Suriname moet ondersteunen dat deze brief zo snel mogelijk beantwoord wordt voor de overgangsperiode, die enkele maanden duurt. Ten tweede moeten de Nederlandse ministers de toekomstige principale beslissing van het bananenregiem alleen ondersteunen als het belang van Suriname genoeg gediend is.


Koenders vindt het jammer dat Suriname niemand in de EU heeft die opkomt voor zijn belangen. "En ik vind dat Nederland dat moet zijn. Nederland is zich daaraan verplicht vanwege de lange relatie met Suriname", zegt hij. Dietrich gelooft dat hij zeker bij zijn collega-parlementariėrs die deel uitmaken van de Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken, ondersteuning zal vinden bij het oplossen van de licentieproblematiek. Een oplossing kan volgens hem zijn dat de hoogte van de licentiekosten omlaag gaat of dat het licentiesysteem afgeschaft wordt. Hij kiest voor het tweede. Beide parlementariėrs zijn zich er wel van bewust dat het oplossen van deze problematiek in het voordeel van Suriname niet makkelijk zal zijn.

Bron/Copyright:

,25/02/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics