Nickerie, zaterdag 26 februari 2005  


Werkgelegenheidsfonds voor Wageningen nodig

Geplaatst: 25/02/2005

Wageningen - De politieke combinatie UPS/DOE vindt het onverantwoord dat bij de sluiting van de SML geen alternatieve werkgelegenheid is ontwikkeld voor degenen die afvloeien. Voorkomen moet worden dat Wageningen leegloopt dan wel verpaupert bij gebrek aan voldoende werkgelegenheid. Per 1 maart lijkt de sluiting van de Stichting Machinale Landbouw een feit. De sluiting gebeurt op basis van een plan.

Dit plan houdt o.m. in dat 200 werknemers tot rijstboer worden omgevormd, terwijl de meeste werknemers in een sociaal vangnet worden opgevangen, waarbij zij nog een aantal jaren een steeds lager loon krijgen uitgekeerd. In die periode wordt geen pensioen meer opgebouwd en vallen de medische voorzieningen weg, zodat men is aangewezen op een on- of minvermogenkaart van Sociale Zaken. Ook de subsidies op elektriciteit en water vallen weg. De pellerij wordt daarbij afgebouwd. Tijdens een recente vergadering in Wageningen gaf de UPS/DOE-lijsttrekker in Nickerie, Harry Kisoensing, aan dat het plan waarmee thans gewerkt wordt, niet voldoet. Er wordt ongeveer 5000 ha. aan de 200 boeren uitgegeven, waarbij het ploegen, inzaaien en oogsten door de SRO gedaan wordt. De boeren hebben geen inzicht in de kosten die gemaakt worden en als ze niet oppassen houden de boeren aan het eind geen winst over. Kisoensing stelde voor dat men de boeren gewoon de huurpachtbrieven in de hand moet geven, zodat zij zelf het bedrijf kunnen draaien en niet slechts op afstand moeten toekijken. Zij moeten dan zorgen dat hun kosten laag blijven, zodat ze de winst overhouden.

Hij vroeg zich af wat er trouwens met de resterende 3500 ha. areaal zal gebeuren die niet is uitgegeven aan de boeren en de opstallen van de SML. ‘De schuld van U$ 11 miljoen van de SML zou eerst afbetaald moeten worden, voordat je privatiseert, omdat de schuldeisers je anders steeds het mes op de keel houden.’ De voorzitter van DOE, Marten Schalkwijk, gaf aan dat opeenvolgende regeringen niet in staat zijn geweest om het probleem op te lossen. SML is volgens hem een geval van slecht beleid en slechte politiek. Het eens bloeiende bedrijf SML eindigt nu in een sociaal vangnet voor mensen die er jarenlang hun beste krachten aan gegeven hebben. Hij vond het jammer dat de vakbeweging er ook niet in is geslaagd de zaken van de werknemers goed te behartigen. UPS/DOE stelt voor om een speciaal fonds voor projecten ten behoeve van nieuwe werkgelegenheid op te zetten. Daaruit moeten organisaties en personen die nieuwe werkgelegenheid kunnen scheppen, ondersteund worden. Het roer in Wageningen moet volgens Schalkwijk drastisch omgegooid worden.

 

<

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,26-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics