Nickerie, zaterdag 26 februari 2005  


CARIFORUM/EU-seminar voor rijstsector in Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - ‘Organization and management aspects of the Rice industry in Suriname' is het thema van een gisteren gehouden seminar in de vergaderzaal van ADRON in het district Nickerie. Ir Kardie Kartosoewito, hoofd van de Suriname Project Management Unit (SPMU), zegt dat bij deze gelegenheid belanghebbenden van de rijstsector alle ruimte hebben gehad om hun wensen naar voren te brengen.

Kartosoewito gaf aan dat het CARIFORUM/EU- rijstproject op 8 november 2004 begonnen is met de uitvoering van het startup-programma. Hierin is opgenomen een studie door twee deskundigen om de knelpunten bij de rijstproductie en -verwerking opnieuw te identificeren. Daarnaast moet een inventaris komen van welke onderdelen van het drainage- en irrigatiesysteem te rehabiliteren, waaronder de rehabilitatie van het Wakay-pompgemaal. Sieuwnath Naipal presenteerde het onderwerp 'Rehabilitation and completion of the irrigation and drainage infrastructure in Nickerie', terwijl Ivan Poerske inging op het onderdeel ‘Productie en Verwerking’.

De resultaten van deze twee studies zijn tijdens het seminar besproken. De participanten hebben aangegeven dat er enkele zaken zijn die aangevuld en aangepast moeten worden. De meeting werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de rijstboeren van de districten Coronie en Saramacca. De vertegenwoordigers van deze twee districten hebben aangegeven dat ze ook een aandeel willen hebben in het EU-rijstproject.
De participanten uit Nickerie haalden diverse problemen aan, zoals op het gebied van de infrastructuur, hoge ureumprijzen en vooral het schuldenvraagstuk van de boeren. Volgens Kartosoewito zal het CARIFORUM/EU-rijstproject, het schuldenvraagstuk van de boeren niet opnemen. Hij vindt het van belang dat de overheid dit vraagstuk samen met de boeren oplost. De wensen die naar voren zijn gebracht, zullen worden opgenomen in een eindverslag. Dit verslag zal vóór 1 maart 2005 aangeboden worden aan de belanghebbende instanties.-.
 

Bron/Copyright:

,26/02/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics