Nickerie, zaterdag 26 februari 2005  


LVV rondt registratie af in Nickerie

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West heeft de registratie ter verkrijging van een grondhuurbeschikking op landbouwgronden van de rijstboeren afgesloten in Nickerie. De boeren van landaanwinningsprojecten hadden in de periode van 24 januari tot 18 februari 2005 de gelegenheid om een verzoekschrift in te dienen.

De verzoekschriften van Europolder-Noord, Uitbreiding Groot Henarpolder I en II en de Middenstandspolder zijn in een afrondende fase. LVV Regio West heeft de verzoekschriften van de boeren van Europolder-Noord in behandeling genomen en reeds adviezen uitgebracht.

Jagnanan Ganpat, coördinator van LVV Regio West, vertelt dat de behandelde documenten samen met de uitgebrachte adviezen naar districtscommissaris (DC) Hein Ramnewash zijn gestuurd, die ze op zijn beurt afzonderlijk in behandeling neemt, waarna hij ook adviezen zal uitbrengen. De verzoekschriften met adviezen van de DC worden geretourneerd naar LVV Regio West. Hierna worden de stukken opgestuurd naar de directeur van LVV. Nadat de directeur inzage heeft gehad, zal de lijst met namen van de adspirant-perceelhouders ter inzage worden gelegd op het districtcommissariaat, BO- en LVV-kantoren, opdat men eventueel schriftelijk bezwaar kan aantekenen. In de laatste fase worden de verzoekschriften met adviezen van de directeur van LVV en de DC uiteindelijk opgestuurd naar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Nadat de afdeling Grondinspectie haar adviezen heeft uitgebracht, kunnen de beschikkingen in orde worden gemaakt voor de uitreiking aan de belanghebbenden.
Harinanan Oemraw, ondervoorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie, is blij dat LVV hard werkt om de stukken in orde te maken. Hij doet een beroep op NH om ook zijn deel met de meeste spoed af te ronden, zodat de boeren met de beschikkingen naar de bank kunnen om zaken te doen.

 

Bron/Copyright:

,26/02/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics