Nickerie, maandag 28 februari 2005  


Liakat Mahawatkhan: ‘SML moet behouden worden’

Geplaatst: 28/02/2005

Nickerie - Het VHP- assembleelid Liakat Mahawatkhan van Nickerie vindt de sluiting van de Stichting Machinale Landbouw (SML), te Wageningen een zeer trieste zaak. Bewoners van Wageningen berichten DBS dat honderden SML- arbeiders donderdag en vrijdag hun ontslagbrief moesten tekenen na een oproep van de directie. Een klein deel van het technisch en administratief personeel heeft direct na het tekenen van zijn ontslagbrief de mogelijkheid gehad om in dienst te treden van de geprivatiseerde onderneming. Een deel van de arbeiders is reeds geruime tijd genoodzaakt als kleine rijstboer een bestaan te zoeken.

Foto: Liakat Mahawatkhan, VHP-parlementariër.

Vanwege het ontbreken van de nodige financiën kunnen deze boeren echter weinig investeringen plegen. Deze ex -arbeiders lijden hierdoor een armzalig boerenbestaan. Het lot van Wageningen blijft onzeker. Mahawatkhan zegt aan DBS dat de bedrijfsactiviteiten voortgezet moet worden. Hij meent dat de nieuwe eigenaar die het rijstbedrijf overneemt, zeker arbeiders nodig kan hebben en hoopt dat alle arbeiders ingezet zullen worden. Volgens hem is de sluiting van de SLM het gevolg van het wanbeleid dat opeenvolgende regeringen na 1975 gevoerd hebben met betrekking tot de rijstsector en de SML. Na dertig jaar onafhankelijkheid hebben we bewezen dat we niets kunnen.

Dat het plan van de Surinaamse Rijst Organisatie ( SRO) nog niet optimaal functioneert ligt aan het feit dat het werk van de SRO gesaboteerd wordt door bepaalde lieden van Wageningen. Bijvoorbeeld de bond van de SML wil inspraak hebben in het plan, maar let er niet op dat hij in het verleden zijn mond dicht heeft gehouden toen aan de SML schade werd aangericht. Een van de oorzaken van de sluiting is dat het in handen was van parastatalen, die nonchalant omgaan met een bedrijf dat niet aan hen toebehoort. Dit is de reden waarom de overheidsbedrijven gedoemd zijn onder te gaan.

Een andere oorzaak van de ondergang van het bedrijf is het gedrag van I. Manglie ten opzichte van het bedrijf. Hij heeft gewoon het bedrijf leeg geplunderd en is debet aan deze situatie. Indertijd heeft hij 6000 ton cargo rijst bij de SML weggehaald voor $180 per ton met als argument dat de rijst vergeeld zou zijn. Echter bleek later dat hij de rijst voor $300 per baal geëxporteerd heeft. Er was toen niemand die hiertegen iets gedaan heeft, omdat Manglie ondersteuning had van de toenmalige regering. De rijst die hij van de SML kocht voor een appel en een ei was eerste klasse rijst en van super kwaliteit, zei Mahawatkhan.

Hij is de mening toegedaan dat Badrisein Sital heel veel gedaan heeft voor de rijstsector in Suriname.’ In de tijd toen Sital gedelegeerd commissaris was van de Suriname Export Company, heeft de rijstsector in Suriname de beste tijden gekend.’ Maar hij werd afgezet omdat hij militair was. Daarna kwam hij op Wageningen, maar omdat hij zich niet kon verenigen met de schurkerij van Manglie en de zijnen moest hij ook weg. Mahawatkhan hoopt dat degene die de SML overneemt de economie van ons land zodanig zal laten floreren dat de economie en het volk van Suriname toch wat hebben aan de privatisering van het bedrijf.

Reita Madhuban

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,28-02-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics