Nickerie, maandag 28 februari 2005  


Schuldenvraagstuk vormt obstakel voor rijstboeren

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE ó - Het schuldenvraagstuk is nog steeds een knellend probleem voor boeren en vormt ook een obstakel om over nieuwe bankkredieten te beschikken. Dat zei Harinanan Oemraw, ondervoorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) op een bijeenkomst met de EU-consultants in het gebouw van ADRON in Nickerie. Volgens hem zijn de gehanteerde rentetarieven nog steeds aan de hoge kant vergeleken met de tarieven binnen de regio.

Slechts met een harde dekking, waaronder huis, perceel, machines en transportmiddelen, worden seizoenskredieten door de banken versterkt. Echter kan niet iedereen aan deze voorwaarden voldoen. De boer is dan aangewezen op financiering door derden, in de meeste gevallen de opkopers, waardoor de afhankelijkheidspositie van de boer wordt vergroot en ook de gehanteerde rente willekeurig wordt bepaald. Bovendien rust de verplichting om de padie aan de financier te leveren tegen de door de opkoper bepaalde prijs. Een bijkomend probleem is ook dat de boeren niet altijd direct worden uitbetaald. Verder is geconstateerd dat het machinepark sterk is verouderd, terwijl dringende vervangingsinvesteringen gepleegd moeten worden, wil men de productieactiviteiten garanderen. Met de huidige financieringsvoorwaarden bij de banken is zulks zoals eerder gesteld niet haalbaar, zegt Oemraw. Naar aanleiding van de geschetste situatie dringt de SPBA aan op de beschikbaarstelling van fondsten welke volgens de volgende voorstellen kunnen worden aangewend:

- fondsen ten behoeve van seizoenskredieten welke uitsluitend moeten worden bestemd om de productieactiviteiten te stimuleren en garanderen tegen zachte leningsvoorwaarden en dus een roulerend karakter zullen moeten hebben;
- fondsen bestemd voor het plegen van dringende vervangingsinvestering waaronder machines en werktuigen, die ook een roulerend karakter hebben, tegen zachte leningsvoorwaarden;
- fondsen bestemd voor de boerenorganisatie om hen in staat te stellen zelf inputs waaronder ureum en chemicaliŽn te kunnen importeren.
Met de extra verdiensten kunnen de boeren -hun organisatie verder versterken. De SPBA voorman is van mening dat zonder de beschikbaarheid van de nodige productiemiddelen, er geen sprake kan zijn van productieactiviteiten.-.

 

Bron/Copyright:

,28/02/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics