Nickerie, dinsdag 01 maart 2005  


WWB voorspelt problemen in Wageningen

WAGENINGEN - Door het besluit om de productieactiviteiten van de Stichting Machinale Landbouw (SML) per ingaande maandag 28 februari 2005 officieel stop te zetten, wordt verwacht dat op Wageningen binnenkort een groot probleem zal ontstaan.

De gepensioneerden van de SML met een gemiddeld maandelijks inkomen van 30 Surinaamse dollar, de werknemers die nu brodeloos zijn geworden alsook de werknemers die voor een ander bepaald doel hebben gekozen zullen in de komende dagen geconfronteerd worden met enorme problemen, omdat het bedrijf niet meer bestaat. Dat zei Brian van Tholl, voorzitter van de Wageningen Werknemers Bond (WWB) gisteren op een persconferentie die gehouden werd op Wageningen. Volgens Van Tholl, heeft de WWB gistermorgen ook geen mooi gesprek gehad met SML-directeur John King. De WWB is tegen de sluiting van het bedrijf en zal de situatie op de voet blijven volgen.
De SML verkeerde jaren in een verlieslijdende situatie, waarbij het vaker geveild dreigde te worden. In 2004 besloot de regering het bedrijf te privatiseren waarbij de Surinaamse Rijst Organisatie (SRO) werd opgericht die 200 werknemers zou opleiden tot boer. Het privatiseringsplan van de SML houdt in dat 50.000 ha rijstareaal van het bedrijf verdeeld zal worden, waarbij elke werknemer in aanmerking zal komen voor 25 ha om te beplanten. Deze werknemers die opgeleid zijn tot boer, hebben de eerste inzaai reeds gepleegd. Vincent Mack Nack zegt dat het plan wel zal lukken als men zich houdt aan de instructies van de SRO, maar ziet toch een gevaar, dat de boeren nog steeds geen grondhuur beschikkingen hebben. Volgens de directeur ligt het in de bedoeling dat het bedrijf ophoudt te bestaan, echter worden de activiteiten van de SRO voortgezet waarbij een deel van de werknemers zal participeren. Er is een sociaalfonds om het ander deel van de werknemers op te vangen. Hier zullen de mensen gedurende een bepaalde periode in aanmerking komen voor een ondersteuning. Volgens King heeft de WWB nooit willen aangeven wat de problematiek zou kunnen zijn bij het implementeren van dit sociaalfonds. Wat de schuldeisers betreft, geeft King aan dat er een schikking is met Imro Manglie. Manglie is van mening dat ondanks de gesprekken met de regering, hij het geld nog niet heeft gezien. Hij keurt de wijze van privatisering ook af. "Het gaat gewoon niet werken," zegt de rijstmagnaat. "Ik zou het bedrijf voor de volle honderd procent kunnen runnen, maar politiek heeft gemaakt dat nu anders beslist is voor de SML.".

Bron/Copyright:

,01/03/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics