Nickerie, vrijdag 04 maart 2005  


VHP-vrouwen Nickerie willen vrouwelijke kandidaat

Geplaatst: 04/03/2005

Nickerie - De VHP-vrouwen van Nickerie zijn in beweging en laten ook hun stem horen binnen de partij. Het is volgens deze vrouwen de hoogste tijd dat er eindelijk een vrouw op de lijst komt. Met het kandideren van een vrouw zal deze ook de belangen van de vrouwen moeten behartigen. Nickerie beschikt over voldoende vrouwen die zeker in staat zijn om een politiek-bestuurlijke functie te bekleden. De vrouwelijke VHP’ers vinden dat zij een grote en positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land, met name Nickerie.

Mevr. G. Nageswar

De VHP moet volgens hen het genderbeleid in balans brengen daar de VHP ook bestaat uit vrouwen en geen mannen partij moet zijn. DBS heeft van VHP-insiders in Nickerie vernomen dat de vrouwen erg hard werken in het veld en zware lobbywerk verrichten. De bronnen lieten ook weten dat de namen van de vrouwen K. Bajnath en G. Nageswar zijn genoemd voor plaatsing op de lijst. Ook zeiden ze dat de voorkeur wordt gegeven aan G. Nageswar daar zij vaak en overal met de partij trekt en een enorme bijdrage levert. Nageswar die geen onbekende is binnen de Nickeriaanse samenleving, is werkzaam op het commissariaat te Nw-Nickerie. Van Bajnath is bekend dat zij over een grote sociaal netwerk beschikt en erg actief als voorzitter van Stichting Sari fungeert en met veel vrouwen contact heeft in Nickerie.

 

 

 

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,04-03-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics